Det goda resultatet förklaras framför allt av en stark utveckling inom lastbilar, där främst den europeiska marknaden fortsätter att visa styrka. Men även affärsområdet VCE, som tillverkar anläggningsmaskiner presterade bättre än väntat och bidrog till det goda resultatet. Enligt Volvos vd Martin Lundstedt förklaras resultatförbättringen som helhet både av bättre marknadsförhållanden och positiva effekter av effektiviseringar, 

- I Europa fortsätter efterfrågan på lastbilar att vara hög till följd av goda fraktvolymer i kombination med låga bränslepriser som ger stöd åt våra kunders lönsamhet. Volvo Lastvagnar förbättrade sin marknadsandel till en historiskt hög nivå på 16,9 procent medan Renault Trucks kom in något lägre än föregående år på 8,1 procent, skriver Martin Lundstedt i rapporten. 

I rapporten lyfter Volvo sin prognos för den europeiska lastbilsmarknaden under 2017 med 20 000 fordon till 300 000 enheter. För NAFTA lämnas prognosen oförändrad på 215 000 fordon, men även här ser Volvo tecken på att marknaden är på väg att förbättras. 

- Orderingången på lastbilssidan var betydligt starkare än väntat. Hela 53 950 enheter beställdes under fjärde kvartalet. I Europa var ökningen 12 procent för koncernen som helhet, och varumärket Volvo excellerade med en 24-procentig ökning. Inom NAFTA var orderingången oförändrad, medan leveranserna minskade med hela 47 procent i kvartalet, säger Mats Liss, aktieanalytiker.

Kassaflödet var goda 8,7 miljarder kronor, och skillnaden mot fjärde kvartalet 2015, då kassaflödet var 14 miljarder kronor förklaras huvudsakligen av den stora bötesutbetalningen till EU.

Utdelningen föreslås bli 3,25 kronor per aktie, en höjning med 25 öre.

- Den positiva börsreaktionen på den starka rapporten är välförtjänt, och vi kommer sannolikt att höja vår vinstprognos något för Volvo, säger Mats Liss. 


Swedbanks syn på Volvo

  • Den starka rapporten leder sannolikt till att Swedbank höjer vinstprognosen något. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 kronor

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet i morgon


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan