- Söker du en trygg placering och tror på bolag som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbarhet? Då kan SPAX Hållbar Horisont vara något för dig, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.  

Placeringen följer utvecklingen för ett globalt etiskt och hållbart aktieindex som innehåller ledande företag avseende hållbarhet, vilket alltmer också betyder ledande företag över huvud taget. 

Den etiska urvalsprocessen av bolag till indexet baseras på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Företag som har verksamhet inom tobak, spel, alkohol, pornografi, vapen, kärnkraft, djurförsök, genetiska modifieringar och produktion av fossila bränslen utesluts. 

- Det förekommer ibland en felaktig föreställning att företag med en ansvarsfull agenda inom hållbarhet inte skulle generera avkastning i likhet med övriga bolag. Många gånger är det fel och Swedbanks uppfattning om framtiden är snarare det motsatta. Just bolag med fokus på hållbarhet har större möjlighet att uthålligt och långsiktigt leverera god avkastning.

De närmaste åren väntas den globala tillväxten äntligen bli högre, vilket ger stöd till de globala aktiemarknaderna. Bolagens lönsamhet är också på väg upp, vilket brukar vara gynnsamt för aktiemarknaden. 

- Men när det gäller aktier finns inga garantier och efter flera år med stigande börskurser är en placering i SPAX Hållbar Horisont också ett sätt att säkra tidigare vinster och behålla kapitalet på aktiemarknaden, utan att riskera det. Det är ofta särskilt viktigt för den som börjar närma sig sin pension, säger Ann Marie Karlsson. 

Hon fortsätter: 

- När vi sparar pengar till pensionen skräms vi lätt av tanken på att förlora delar av det sparade kapitalet och vilka konsekvenser det skulle få för oss när vi väl har uppnått pensionsåldern och behöver pengarna som allra bäst. Samtidigt vet vi att sparande på ett tryggt bankkonto bara ger en försumbar avkastning, om någon avkastning över huvud taget. 

SPAX Hållbar Horisont erbjuds i två alternativ, BAS och MAX. Placeringen med teckningskurs 100 procent (BAS) har en indikativ deltagandegrad på 75 procent. Deltagandegraden anger hur stor del av kursuppgången du får del av och innebär att om index stiger med 50 procent under löptiden erhåller du 75 procent av uppgången, det vill säga 37,5 procent. 

- Eftersom hela det investerade beloppet har kapitalskydd i BAS-alternativet kan placeringen betraktas som en ränteplacering men med betydligt högre avkastningspotential jämfört med ett bankkonto.

Alternativet med teckningskurs 110 procent (MAX) har istället en indikativ deltagandegrad på hela 160 procent. Det innebär att om index stiger med 50 procent under löptiden får du 1,6 gånger uppgången, det vill säga 80 procent. 

- Det som skiljer alternativen åt är att du riskerar överkursen på 10 procent i det senare alternativet mot att du erhåller en betydligt högre avkastning om marknaden stiger. Om du absolut inte vill riskera ditt kapital är BAS-alternativet bästa valet. Men om du tror att den underliggande marknaden går upp med mer är 12 procent är MAX-alternativet fördelaktigare, säger Ann Marie Karlsson. 

Passar dig som 

 • Vill se ditt sparkapital växa på ett hållbart sätt
 • Har en positiv syn på den globala aktiemarknaden
 • Vill ha möjlighet till väsentligt högre avkastning än på bankkonto, och ändå vill känna dig trygg om marknaden faller 
 • Vill spara på lång sikt, till exempel pensionssparande i ISK eller IPS, och vill minska risken i ditt pensionssparande utan att ge avkall på avkastningen. 
 • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på slutdagen återbetalas, oavsett marknadsutveckling
 • Är villig att riskera överkursen på 10 procent (MAX-alternativet)


Fakta SPAX Hållbar Horisont 

 • Passar väl för pensionssparande, eller annat långsiktigt sparande.
 • Är en godkänd placering i IPS, ISK samt Kapitalspar depå.
 • Kopplad till utvecklingen för ett etiskt och hållbart globalt aktieindex 
 • Kapitalskyddad
 • Löptid 8 år
 • Sista teckningsdag: 3 mars 2017


Läs mer om SPAX Hållbar Horisont


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns dock flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.

Viktig information