Desto fler, hela 30 procent, trodde på att H&M skulle överraska positivt i sin rapport, vilket bolaget också gjorde. Aktien steg med 5,6 procent på rapportdagen. Även Volvoaktien snurrade på bra med en uppgång på 4,7 procent. 19 procent av läsarna hade tippat att Volvoaktien skulle gå bäst på rapportdagen.  

Så här svarade läsarna på förra veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

 • H&M 30%
 • Sandvik 12%
 • Volvo 19%
 • Electrolux 6%
 • Trelleborg 10%
 • Assa Abloy 8%
 • Hexpol 7%
 • Stora Enso 8%

Och så här stor blev kursförändringen på rapportdagen:

 • H&M +5,6 %
 • Sandvik -0,7 %
 • Volvo +4,7 %
 • Electrolux -2,1%
 • Trelleborg +0,9%
 • Assa Abloy -2,8%
 • Hexpol +6,5%
 • Stora Enso -7,1%

Swedbanks syn på H&M

 • Starkt fjärde kvartal och stöd från framtidsbedömningen
 • Vinst och marginaler överraskade positivt i fjärde kvartalet
 • Guidningen för 2017 anger en försäljningstillväxt på 10-15 procent, med en positiv utveckling för jämförbara butiker
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 kronor


Swedbanks syn på Sandvik

 • Nu lyfter efterfrågan
 • Organisk ökning av orderingången med 8 procent
 • Imponerande marginal på 15 procent
 • Balansräkningen är i god form - utrymme för expansion

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 130 kronor


Swedbanks syn på Volvo

 • Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var 15 procent starkare än väntat
 • Marknaden för lastvagnar förbättras sekventiellt
 • Gynnsam värdering relativt konkurrenterna

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 135 kronor


Swedbanks syn på Electrolux

 • Marginalmålet på 6 procent är inom räckhåll
 • Försiktigt hållen framtidsbedömning av försäljningen under 2017
 • Stark underliggande marginalutveckling i fjärde kvartalet
 • På gång att förvandlas till högre lönsamhet
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 260 kronor


Swedbanks syn på Trelleborg

 • Organisk tillväxt vänder upp
 • Rörelseresultatet förbättrades med 19 procent
 • Redo för återhämtning inom jordbrukssektorn
 • Stöd från förvärv och råmaterialpriser
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs:200 kronor


Swedbanks syn på Assa Abloy

 • Tillväxten kommer att återvända
 • Endast 1 procent organisk tillväxt under fjärde kvartalet
 • Underliggande marginalförbättringar
 • Värderingen är attraktiv när tillväxten återhämtar sig
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor


Swedbanks syn på Hexpol

 • Bra vinst och extrautdelning
 • Rörelseresultatet överraskade positivt
 • Förvärvsstrategin fortsätter
 • Premiumvärdering begränsar uppsidan

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 95 kronor


Swedbanks syn på Stora Enso

 • Intakt omvärderingsscenario
 • En smula svaga framtidsbedömningar för Biomaterial, Consumer Board och första kvartalet
 • Uppstarten av Beihai fortsätter att ligga före plan
 • Kassaflöde och föreslagen utdelning överträffade förväntningarna
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 11 euro

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan