Swedbank Humanfond är en ideell och etisk hållbarhetsfond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. När du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Det finns ett sextiotal godkända organisationer att välja emellan. Fonden placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. 

- På det årliga eventet Hjärtedagen, den 14 februari, uppmärksammar vi hur mycket pengar som spararna skänkt och vilken nytta pengarna har gjort. I år handlar det om 42 miljoner kronor som tillförs de ideella organisationerna. Totalt genom åren har Humanfondens sparare skänkt  över en miljard kronor till välgörande ändamål, säger Lotta Ekberg, Communications Manager och tillika projektledare för Hjärtedagen och kommunikationsansvarig för Humanfonden. Sedan i juli 2017 sänktes förvaltningsavgiften i fonden till 0 procent, vilket innebär att ännu mer pengar går till de ideella organisationerna. 

De hållbarhets- och etikkriterier som Humanfonden följer innebär att fonden enbart investerar i de bästa bolagen i varje bransch som har ett relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Den väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen.

- Även i placeringshänseende är fonden en placering med hjärtat.  Samtidigt som sparandet givetvis även bidrar till att du som sparare kunna förverkliga ens egna drömmar, säger Humanfondens förvaltare Carl-Fredrik Lorenius.


Fakta Humanfonden 

  • Är en hållbarhetsfond som placerar i svenska aktier
  • Du betalar ingen fondavgift
  • 2 procent av ditt sparande går till välgörande ändamål
  • Du väljer själv vilken organisation du vill stödja


Mer om Humanfonden och listan med organisationer som är anslutna till fonden finns här

Läs även 42 miljoner anledningar att säga tack