Veckan som gick
Föregående vecka bjöd på överlag bättre makrostatistik och de positiva överraskningarna i rapportsäsongen fortsatte även de. Det börjar dock bli tydligt att både ränte- och aktiemarknad tagit höjd för bättre statistik och marknadsrörelserna har således varit relativt begränsade. De långa marknadsräntorna i Europa tog ett litet steg tillbaka efter att ha stigit i en stadig trend sedan sensommaren. Aktiemarknaden upplevde relativt små rörelser med undantaget för Sverige och Japan. Sverige steg med 1,5 procent och Japan tappade 2,4 procent i lokal valuta och 1,1 procent i kronor. Statistikkalendern är på förhand tunn för den kommande veckan och höjdpunkterna kretsar främst kring industridata för december samt handelsdata. Fokus blir därmed fortsatt på rapportsäsongen och i övriga Europa sätter den igång på allvar.

 

Rapportsäsongen såhär långt
Nära hälften av bolagen på Stockholm benchmark index (SBX – 85 bolag) har rapporterat och aggregerat resultat är bättre än förväntat. Omsättning och vinster är 2,5 respektive 9,1 procent bättre än väntat, till största del drivet av industribolagen och bankerna. Alla banker rapporterade bättre än förväntat räntenetto, vilket är deras viktigaste inkomstkälla. Sedan hade SEB och Nordea även betydligt högre tradingintäkter.

- Industribolagen är den sektor som har fått högst upprevidering tillsammans med bankerna på vinster för 2017 och 2018. Detta har givetvis sin bakgrund i starka rapporter men även positiva kommentarer från vissa bolagsledningar så som Atlas Copco, SKF och Volvo bidrar till ökade förväntningar, säger Jerker Söderström, allokeringsstrateg.

Om vi blickar över till USA, som är halvvägs igenom sin rapportsäsong, ser vi en liknande trend. Omsättningen är i linje med analytikernas prognoser medan vinsterna överraskat och är 4 procent högre än väntat. Även här står bankerna för en stor del av den positiva överraskningen.


Positiv vinsttillväxt för första gången sedan 2014
Rapportsäsongen har slagit förväntningarna gällande resultat samtidigt som bolagen också målat upp ljusare framtidsutsikter.

 - En något ovanlig kompott jämfört med de senaste åren och ett bevis på att vår positiva tes kring både konjunktur och vinstutveckling ser ut att materialiseras under 2017. Prognosjusteringarna för 2017 har också varit positiva senaste månaderna och rapportsäsongen har gett stöd till den trenden. Utgår vi från MSCI Världsindex är vinsttillväxten, för rapporterade vinster, nu positiv för första gången sedan slutet 2014 samtidigt som den förväntade vinsttillväxten för 2017 är 13 procent.

- Vinsttillväxt förblir centralt för aktiemarknaden i dagsläget då värderingen blivit högre och därför är det avgörande att den nuvarande trenden håller i sig, säger Jerker Söderström. 


Fed lutar mer mot en retroaktiv approach
Fed lämnade som förväntat styrräntan oförändrad och angav i sitt möte förra veckan en relativt balanserad vy på den rådande ekonomiska utvecklingen. Den amerikanska centralbanken noterade den senaste tidens optimism på marknaden som visat sig bland annat i stigande sentimentsindikatorer. För Fed återstår nu att se huruvida optimismen materialiseras även i realekonomin. 

Fed betonade att riskerna på både upp- och nedsidan numera är symmetriska samtidigt som banken tog bort meningen om de låga energiprisernas depressiva inverkan på inflationsutvecklingen. Detta talar för en fortsatt positiv vy på den underliggande ekonomiska utvecklingen och kommittén poängterade, återigen styrkan på arbetsmarknaden. 

- Penningpolitiken beskrivs dock fortsatt som ackommoderande vilket talar för att Fed i dagsläget vill vänta och se effekterna av den nya presidentadministrationens finanspolitiska planer samt dess inverkan på inflationen, säger Johanna Högfeldt, räntestrateg.

De penningpolitiska förväntningarna i USA har skalats ned något under januari månad och marknaden har tagit bort en höjning på medellång sikt. 

- Vi har reviderat ned något vår dollarprognos och tror att dollarstyrkan avstannar på 9,17 mot kronan på 3 månaders basis, säger Johanna Högfeldt,  


Bättre sysselsättning men svagare löneutveckling
Även om optimismen ökat från både hushåll och näringsliv efter Trumps tillträde finns ändå en osäkerhet kring den amerikanska ekonomins utveckling. Föregående vecka bjöd dock på överlag bättre makrostatistik där både industrin och hushållen upplevde fortsatt bra utsikter och även bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Föregående veckas viktigaste hållpunkt var utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden. Utfallet var överlag bättre, sysselsättningen ökade med 227 000 arbetstillfällen vilket var mer än de förväntade 180 000. Arbetslösheten ökade dock till 4,8 procent jämfört med tidigare 4,7 procent och löneutvecklingen var något av en besvikelse. Den genomsnittliga timlönen ökade med 2,5 procent i årstakt, mot förväntade 2,8 procent. 

- Sammantaget var statistikskörden från USA ett bevis på att den amerikanska ekonomin förblir robust, men utan att ge några tydligare indikationer på att tillväxten accelererar i någon större omfattning. En svagare löneutveckling är inte heller något som sätter press på den amerikanska centralbanken när det gäller kommande räntehöjningar, säger Jerker Söderström.