Nettoförändringar under vecka 5 2017

Under årets femte vecka steg börsen med lite drygt en procent och noterade således åter en ny högstanotering för året. Investerarkollektivet behöll även sin positiva syn till aktiemarknaden och nettoköpte aktier i stor utsträckning under veckan. 

Det var stor en stor spridning vad gäller de aktier som köptes under veckan. Hennes&Mauritz och AstraZeneca, som hittills i år köpts i stor utsträckning, fanns dock inte med på listan denna vecka. 

Istället var det Autoliv som attraherade det mesta av kapitalet. Rapporten, som släpptes den 2 februari, kom in något under förväntningarna och aktien föll kraftigt. Investerarkollektivet såg dock denna sättning som ett köptillfälle och Swedbank upprepade också sin köprekommendation efter rapporten. Autoliv är också en Sektorfavorit inom verkstadssektorn. 

Andra bolag som köptes under veckan var Assa Abloy, Gränges, Fingerprint, Nokia, och SKF.

De aktier som främst såldes under veckan var Hexpol, Alfa Laval, SEB, Swedbank, MTG, och Investor.

Anledningen till de stora försäljningarna av Hexpol och MTG beror till stor del på att affärsidéer efter goda utvecklingar stängdes under fredagen den 3 februari i Swedbank Trading. Fundamentalt och ur ett längre perspektiv vidhålls en fortsatt positiv syn till MTG, medan rekommendationen i Hexpol efter rapporten sänktes till neutral.

Under veckan utgick också Investor ur Fokusportföljen. Rekommendationen i Investor sänktes också efter dess rapport till neutral, från tidigare köp.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 5

Ökat nettoinnehav i kronor
1 AUTOLIV INC. SDB
2 ASSA ABLOY B
3 GRÄNGES AB
4 FINGERPRINT CARDS B
5 NOKIA CORPORATION I SEK
6 SKF B
7 SECURITAS B
8 SCA B
9 BILLERUDKORSNÄS AB
10 NOVO NORDISK B
11 ABB LTD
12 AXFOOD
13 INTRUM JUSTITIA
14 TELE2 B
15 NETENT B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HEXPOL B
2 ALFA LAVAL
3 SEB A
4 SWEDBANK A
5 MODERN TIMES GROUP B
6 INVESTOR B
7 HEXAGON B
8 AFRICA OIL CORP.
9 ICA GRUPPEN AB
10 LUNDIN PETROLEUM
11 SKANSKA B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan