Nettoförändringar under vecka 6 2017

Aktiemarknaden fortsatte stiga ytterligare under vecka 6 och ny årshögstanivå noterades således återigen. Investerarkollektivet fortsatte också under veckan att addera på sin aktieexponering.

De aktier som främst köptes under veckan var Axfood, Hennes&Mauritz, Autoliv, Stora Enso, och Securitas

Ett tydligt mönster är således att investerarkollektivet söker sig till aktier som fallit i samband med dess rapport för det fjärde kvartalet, vilket då setts som ett bra köptillfälle. Under veckan rapporterade Axfood, Stora Enso och Securitas. Autoliv rapporterade i slutet av föregående vecka. Samtliga kom in svagare än väntat och föll på dess rapportdag.

Den 9 februari lanserades också en affärsidé i Stora Enso i Swedbank Trading, vilket också bidrog till köpintresset i den aktien. 

Hennes&Mauritz har vidare haft en mycket svag kursutveckling de senaste åren, men har hittills under detta år kontinuerligt varit den aktie som investerarkollektivet adderat mest av. 

De aktier som främst såldes under veckan var Swedbank, AstraZeneca, Boliden, Sandvik, och Millicom.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 6

Ökat nettoinnehav i kronor
1 AXFOOD
2 HENNES & MAURITZ B
3 AUTOLIV INC. SDB
4 STORA ENSO R
5 SECURITAS B
6 SKF B
7 NOKIA CORPORATION I SEK
8 SCA B
9 MODERN TIMES GROUP B
10 GRÄNGES AB
11 VOLVO B
12 TELIA COMPANY
13 HANDELSBANKEN A
14 ABB LTD
15 HANDELSBANKEN B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 ASTRAZENECA
3 BOLIDEN
4 SANDVIK
5 MILLICOM SDB
6 CONCENTRIC
7 ICA GRUPPEN AB
8 LUNDIN MINING CORP.
9 INVESTOR B
10 ATLAS COPCO B
11 HEXPOL B
12 SSAB A
13 KUNGSLEDEN
14 NCC B
15 SSAB B
Viktig information