Nettoförändringar under vecka 7 2017

Stockholmsbörsen har stigit samtliga veckor under 2017. Denna uppgång har också satt sina spår i investerarkollektivet som även under föregående vecka fortsatte öka på sin aktieexponering i relativt omfattande utsträckning. 

De aktier som främst köptes under veckan var Hennes&Mauritz, Kinnevik, Netent, Boliden, och SKF.

Hennes&Mauritz har hittills under året varit den aktie som investerarkollektivet adderat överlägset mest av. Aktien finns med i Swedbanks Fokusportfölj, samt är en Sektorfavorit. Vi lyfter även fram Hennes&Mauritz som en aktie för 2017. Swedbank har en köprekommendation i aktien med en riktkurs om 300 kronor. Hittills i år har dock kursen inte följt med resten av aktiemarknaden, utan har istället utvecklats sidledes i botten av en längre tids konsolideringsintervall.  

Den 13 februari lanserades en affärsidé i Kinnevik i Swedbank Trading. Detta bidrog till det stora köpintresset för aktien under den gångna veckan. Kinnevik är även en Sektorfavorit. Fundamentalt har Swedbank rekommendationen Starkt köp i aktien med en riktkurs om 282 SEK.

De aktier som främst såldes under veckan var SOBI, AstraZeneca, Kindred, Sandvik, och Assa Abloy.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 7

Ökat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 KINNEVIK B
3 NETENT B
4 BOLIDEN
5 SKF B
6 OSCAR PROPERTIES
7 SECURITAS B
8 SAAB B
9 BILIA A
10 SWEDISH MATCH
11 FINGERPRINT CARDS B
12 KUNGSLEDEN
13 AUTOLIV INC. SDB
14 LUNDIN MINING CORP.
15 SSAB A
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
2 ASTRAZENECA
3 KINDRED GROUP PLC SDB
4 SANDVIK
5 ASSA ABLOY B
6 ERICSSON B
7 SEB A
8 SWEDBANK A
9 HANDELSBANKEN A
10 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
11 ATLAS COPCO A
12 MILLICOM SDB
13 ELEKTA B
14 WIHLBORGS FASTIGHETER
15 INVESTOR B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan