Nettoförändringar under vecka 8 2017

Efter nedgången i fredags slutade vecka 8 kursmässigt helt oförändrad. Investerarkollektivet fortsatte dock öka sin aktieexponering även under föregående vecka. 

De aktier som främst köptes var Hennes&Mauritz, Boliden, Bilia, Axfood, och Husqvarna.

Hennes&Mauritz fortsätter vara den aktie som investerarkollektivet köper mest av. Aktien finns också med i Swedbanks Fokusportfölj, samt är en Sektorfavorit. Rekommendationen är Köp, med en riktkurs om 300 kronor. Hittills i år har dock kursutvecklingen varit svag, där en sidledes konsolidering skett sedan i juni 2016.

Efter att kursen brutit upp till nya högstanoteringar lanserades det den 21 februari en affärsidé i Husqvarna i Swedbank Trading. Detta var anledningen till det stora köpintresset i aktien under veckan. Värt att notera är att Swedbank fundamentalt har rekommendationen Neutral i aktien, varvid detta främst är att betrakta som en kortare affärsidé som bygger på det momentum som finns för närvarande. Vi ser dock även att det finns förutsättningar för att försäljningstrenden under våren/sommaren skulle kunna överraska positivt i Husqvarna.

Under veckan köptes det även aktier i Kinnevik, vilket är ett bolag som det i Swedbank Trading lanserades en affärsidé den 13 februari. Kinnevik är även en Sektorfavorit och den 21 februari inkluderades aktien i Swedbank Fokusportfölj.

De aktier som främst såldes under veckan var precis som under föregående vecka SOBI och AstraZeneca. Övriga aktier som såldes var Sandvik, Nokia, och Telia.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 8

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan