Oscar Properties levererade en rapport som var över 100% bättre än Swedbank räknat med. Fler säljstartade projekt och en bättre marginal förklarar avvikelsen. Samtliga bygg- och projektutvecklare som har rapporterat hittills har visat starka siffror. Prisutvecklingen på attraktiva lägenheter har stigit mycket kraftigt de senaste åren. Ofta sätts priserna i ett tidigt skede i projekten, vilket gör att det finns en eftersläpning prismässigt gentemot andrahandsmarknaden. Samtidigt som vi fått se snabba prisstegringar har kostnaderna kunnat hållas nere, vilket gör att marginalerna nu stiger kraftigt bland alla byggare. Oscar Properties är extremt försiktigt värderat med ett P/tal på årets vinst på under 6 och nästa år på 4.

Till Sektorfavoriter

Swedbanks syn på Oscar Properties 

  • Fjärde kvartalet över 100 procent bättre än Swedbank räknat med
  • Stärkta marginaler hos alla bostadsbyggare
  • Extremt försiktigt värderat
  • Ny Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor


Swedbanks syn på SEB 

  • Intäkterna överraskade positivt i fjärde kvartalet
  • Estimaten över vinsten före skatt höjs med 1 procent för 2017-2018
  • upprepas då Swedbank inte ser tillräckligt med potential i värderingen för att kunna motivera en uppgradering av aktien. 
  • Lyfts ur Sektorfavoriterna 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 96 kronor


Swedbanks syn på Kungsleden  

  • Lyfts ur Sektorfavoriterna 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 68  kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan