Bolidens rörelseresultat i fjärde kvartalet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2 106 miljoner kronor. 

- Det är imponerande 20 procent högre än i vår prognos och 17 procent mer än marknaden räknat med, säger Ola Södermark. 

Särskilt bra gick det för smältverken där rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, landade på 1 094 miljoner kronor, 35 procent över konsensusprognosen. 

Kevitsagruvan, som förvärvades förra året, lyckades höja rörelseresultatet med 92 miljoner kronor, från 43 miljoner kronor i tredje kvartalet till 135 miljoner i fjärde kvartalet.

- Det var cirka 70 miljoner kronor mer än vi räknat med och glädjande. Eftersom Kevitsa är en ung gruva i uppstartsfas, som den förra ägaren First Quantum hade problem med, minskar det förbättrade resultatet och det faktum att utsikterna vad gäller mängden anrikad var i linje med våra högt ställda förväntningar en osäkerhetsfaktor i Boliden-aktien, säger Ola Södermark.  

Även kopparproduktionen i Aitik stack ut positivt. Trots att problemen med krossarna ännu inte är över lyckades gruvan höja den anrikade mängden malm till 9,6 miljoner ton jämfört med 9,0 miljoner ton i tredje kvartalet. 

- Förbättrade marknadsvillkor, hög produktion i framförallt gruvor och förbättrade processer i Smältverk gav ett starkt fjärde kvartal med hög vinst och starkt kassaflöde, kommenterade vd Lennart Evrell i ett pressmeddelande. 

Det goda resultatet kommer aktieägarna till del i form av höjd utdelning. Den föreslås bli 5,25 kronor per aktie, en höjning med 2 kronor jämfört med föregående år och 1 krona högre än Swedbank räknat med.

- Sammanfattningsvis lämnade Boliden en mycket stark rapport, vilket bådar gott för 2017, säger Ola Södermark. 


Swedbanks syn på Boliden

  • Rapporten för fjärde kvartalet var klart bättre än väntat
  • Är med i Fokusportföljen 
  • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 280 kronor 

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet på måndag