Något bättre försäljning, betydligt bättre marginalutveckling, svagt positiva till lite bättre utsikter och orderingång. Så sammanfattar Anders Roslund, analyschef, verkstadsbolagens rapporter för fjärde kvartalet med breda penseldrag.

Precis som väntat kom försäljningssiffrorna in i linje med hur det såg ut i tredje kvartalet, och även på ungefär samma nivå som fjärde kvartalet förra året. Högre marginaler var också något som marknaden räknat med. Men här överraskade företagen med betydligt mer än väntat, i genomsnitt steg vinsterna med 10 procent för verkstadsbolagen, vilket är imponerande med tanke på att omsättningen bara ökade med 2 procent.

- Ofta räckte dock inte rapporterna till för marknaden, som hade väldigt högt ställda förväntningar inför rapporterna, och handlade ned flera verkstadsaktier på rapportdagen, trots bra resultat. Marknaden skakade dock ganska snabbt av sig besvikelsen och med undantag av SKF och ABB har verkstadsaktierna passerat sina tidiga årshögstanoteringar, säger Anders Roslund. 

Hur ska man då se på de utsikter för 2017 som verkstadsbolagen lämnade? 

-Inför rapporterna var jag lite rädd att bolagen inte skulle våga säga så mycket om framtiden. Nu blev det ungefär som man normalt kan vänta sig vid en vändpunkt, ingen överdriven optimism, men med undantag av ABB och Alfa Laval, positiva prognoser för inledningen av 2017.

Att ABB väntar sig att 2017 blir ett övergångsår är begripligt med tanke på att bolaget är sencykliskt och att de stora kraftöverföringsorder som kom i slutet av förra året inte börjar levereras förrän i slutet på detta år. Att Alfa Laval väntar sig en sämre början på 2017 än avslutning på 2016 är inte heller så konstigt. Bolaget fick in 500 miljoner kronor i stora order i december, vilket är normala nivåer, men något som företaget inte upplevde tidigare under 2016, och inte heller väntar sig under första kvartalet 2017. 

- En möjlig negativ tolkning av den starka orderingången i fjärde kvartalet är att den inte var en begynnande vändning uppåt, utan helt enkelt berodde på att de order som skulle läggas under 2016 klumpade ihop sig i sista kvartalet. I så fall är det inte början på en uppåtgående trend som vi ser. 

I takt med att allt fler och tydligare signaler om starkare tillväxt i både Europa och USA kommer in bekräftas dock att det verkligen handlar om en vändpunkt, om än från mycket låga nivåer.

- Med tanke på styrkan och samstämmigheten i de ledande indikatorerna hade jag blivit besviken om de inte lämnar avtryck i form av positiva utsikter i bolagsledningarnas uttalanden i samband med rapporterna, säger Anders Roslund.

Någon anledning till besvikelse i detta hänseende kom dock inte. Tvärtom väntar sig de allra flesta bolagsledningarna att tillväxten blir bättre i första kvartalet 2017 än sista kvartalet 2016

- Det är också något som börsen behöver eftersom värderingarna börjar bli lite väl ansträngda. Med uppgång i efterfrågan får vi höjda marginaler och därmed  vinsttillväxt i industriföretagen. Förväntningar om detta har vi också börjat se i form av höjda vinstprognoser. Vi räknar med att justeringarna blir fler framöver, och då är värderingarna återigen rimliga eller till och med attraktiva, säger Anders Roslund. 

Ökade försäljningsvolymer behövs också eftersom de extremt fördelaktiga valutaeffekterna i slutet av 2016 kommer att klinga av efter första kvartalet 2017. 

Förväntningarna om stigande vinster i tidigt cykliska bolag tillsammans med en viss oro för att stigande räntor ska tränga ut konsumtion har gjort att verkstadsbolag med fokus på investeringsvaror kommit ut som vinnare medan mera konsumentnära bolag som Assa Abloy, Husqvarna och Electrolux förlorat.

Den sistnämnda gruppen har haft ett ganska bra 2016 med god efterfrågan. Så de står inte heller inför samma vändning uppåt i efterfrågan som de investeringstunga bolagen gör. Dessutom finns en oro för att stigande råvarupriser ska slå mot framför allt Electrolux. Mest tidigt cykliska bland verkstäderna är delar av SKF och Sandvik. ABB och Alfa Laval ligger senare i cykeln.

Även om de cykliska bolagen redan gått bra på börsen, är det Swedbanks bedömning att det finns mer att hämta i flera av dem. 

-Men värderingarna gör att vi nu står med ett ben i vardera läger och behåller det lågt värderade Electrolux, som alla räknar med ska få ett tufft år och värderas därefter, i vår Fokusportfölj. Samtidigt som vi på temat stigande produktion har med SKF, Trelleborg och Assa Abloy bland verkstadsbolagen. Bland Sektorfavoriterna finns också ABB och Autoliv, säger Anders Roslund.

Till senaste Fokusportföljen 

 Till Sektorfavoriter 


Swedbanks syn på ABB 

 • Återhämtning på gång
 • Orderingången ökade organiskt med 3 procent i fjärde kvartalet
 • Marginalförbättringar motverkades av engångsposter
 • Värderingen är attraktiv - men bolaget är sencykliskt 
 • 70 procent av försäljningen är automation
 • Stora order inom Kraftdistribution i fjärde kvartalet
 • Attraktiv värdering relativt svenska verkstadsbolag
 • Är med i Fokusportföljen 
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 225 kronor

Läs även Attraktiv värdering lockar i ABB 


Swedbanks syn på Alfa Laval

 • Tecken på tillväxt och bättre marginaler
 • Basorder och service växte sekventiellt under fjärde kvartalet 
 • Underliggande EBITA-marginal på runt 16,5 procent
 • Tillväxtåterhämtningen är diskonterad

Rekommendation: Neutral. 

Riktkursen höjs till 170 SEK (160)


Swedbanks syn på Autoliv

 • Något lägre guidning
 • Passiv säkerhet ger stöd
 • Attraktivt värderade tillväxtmöjligheter
 • aktien har en lockande värdering 
 • Är en sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1050 kronor (1100)


Swedbanks syn på Assa Abloy 

 • Tillväxten kommer att återvända under 2017
 • Endast 1 procent organisk tillväxt under fjärde kvartalet
 • Underliggande marginalförbättringar
 • Värderingen är attraktiv när tillväxten återhämtar sig
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor


Swedbanks syn på Atlas Copco

 • Orderingången ökade med 7 procent organiskt
 • Valutastöd på toppnivå
 • Imponerande marginalförbättring, men värderingen är rimlig

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: kronor (290)

Läs även Ökat tillväxtfokus för nytt Atlas 


Swedbanks syn på Electrolux

 • Marginalmålet på 6 procent är inom räckhåll
 • Försiktigt hållen framtidsbedömning av försäljningen under 2017
 • Stark underliggande marginalutveckling i fjärde kvartalet
 • På gång att förvandlas till högre lönsamhet
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 260 kronor 


Swedbanks syn på Sandvik

 • Nu lyfter efterfrågan
 • Organisk ökning av orderingången med 8 procent
 • Imponerande marginal på 15 procent
 • Vi anser att marknaden underskattar Sandviks marginalpotential. Den starkare balansräkningen bör också kunna skapa möjligheter till expansion inom intressanta tillväxtområden för Machining Solutions. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 130 kronor 


Swedbanks syn på SKF

 • Återhämtning på gång
 • Den organiska försäljningen väntas öka med 4,6 procent respektive 4,7 procent  under 2017 och 2018
 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Vi fortsätter att betrakta SKF som en av de bästa investeringarna i en cyklisk återhämtning
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 190 kronor 


Swedbanks syn på Trelleborg

 • Organisk tillväxt vänder upp
 • Rörelseresultatet förbättrades med 19 procent
 • Redo för återhämtning inom jordbrukssektorn
 • Stöd från förvärv och råmaterialpriser
 • Har goda möjligheter att växa både organiskt och genom förvärv. De långsiktiga möjligheterna är på plats.
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 200 kronor


Swedbanks syn på Volvo

 • Stark orderingång för lastvagnar
 • Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var 15 procent starkare än väntat
 • Marknaden för lastvagnar förbättras sekventiellt
 • Vi förväntar oss att Volvos vinst håller sig väl uppe och vi bedömer att volymerna kommer att öka.
 • Volvo handlas med en avsevärd rabatt gentemot konkurrenterna. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 135 SEK 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 135 kronor (120)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan