Försäljning, bruttomarginal och kostnader för forskning och utveckling låg i linje med förväntningarna. Det gjorde emellertid inte försäljnings- och administrationskostnaderna, som var klart högre än väntat. Sobi räknar också med att de kommer att fortsätta att stiga, främst på grund av ökade satsningar på den lyckade Europalanseringen av bolagets epokgörande produkter mot hemofili. 

- Normalt hade stora kostnadsökningar tillsammans med en något nedjusterad försäljningsprognos straffat sig ordentligt på börsen. Men Sobi väntas fortsätta växa kraftigt med befintliga produkter och har goda förutsättningar att lyckas utöka användningsområden för dem. Forskningsportföljen är också lovande. Det gör att mycket är förlåtet, konstaterar Johan Unnerus, aktieanalytiker. 

Till det ska läggas att aktien trots de senaste månadernas positiva utveckling är försiktigt värderad och handlas med rabatt gentemot andra bioteknikaktier, en rabatt som dessutom stiger i takt med att Sobis intäkter och vinst per aktie ökar. 

- På kort sikt finns det en risk att aktien konsoliderar sig kring nuvarande nivåer. Och eftersom lanseringen av Elocta fortfarande är i en tidig fas är rapporten för första kvartalet ett osäkerhetsmoment, vilket talar för att man på kort sikt kanske ska fundera på att ta hem vinster i aktien, säger Johan Unnerus.

Å andra sidan växer Sobi snabbt in i sin värdering. Det gäller i synnerhet när man börjar titta på 2018, vilket gör att även om osäkerheten i det korta perspektivet ökat, så bör aktien få betydligt mer stöd redan under andra halvåret 2017. 

För att behålla aktien eller öka innehavet talar också att Sobi är inne i en spännande fas där styrelsen uppenbart omprövar strategierna för framtiden, och av allt att döma är mer öppna för strukturaffärer. 

- Ett samgående med samarbetspartnern Bioverativ ligger till exempel av allt döma i korten, liksom en spinn-off av partnerprodukterna. 2017 har goda förutsättningar att bli ett mycket händelserikt år för Sobi. Vi fortsätter att rekommendera Köp, säger Johan Unnerus. 


Swedbanks syn på Sobi 

  • Sobi kommer att öka investeringarna i den lyckade europeiska lanseringen av Elocta, och senare i år av Alprolix, och i en utökning av pipeline.
  • En ny styrelseordförande sedan 2016 och ett förestående VD-byte ger oss intrycket att stora strategiska förändringar är att vänta.
  • Stödet från Bioverativ, direktlanseringen av Elocta och Alprolix, pipeline och en potentiell avknoppning ger Sobi ett flertal möjligheter framöver. 
  • Är en Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp. 

Riktkurs: 135 kronor