Allt fler och tydligare signaler om starkare tillväxt i både Europa och USA bäddar för en uppgång i efterfrågan inom framför allt industrivaror. Men det kommer inte att synas i rapporterna för fjärde kvartalet. 

- Med tanke på styrkan och samstämmigheten i de ledande indikatorerna skulle jag däremot bli besviken om de inte lämnar avtryck i form av positiva utsikter i bolagsledningarnas uttalanden i samband med rapporterna, säger Anders Roslund.

Överlag väntas försäljningssiffrorna för fjärde kvartalet att komma in i linje med hur det såg ut i tredje kvartalet, och även på ungefär samma nivå som fjärde kvartalet förra året. Däremot väntas marginalerna vara något bättre, och här kan det också komma positiva överraskningar, beroende på om bolagen valt att valutasäkra eller ej, från den extremt fördelaktiga valutasituationen i slutet av 2016. Marginalförbättringarna fortsätter förstås också precis som under de senaste åren att komma från de besparingsprogram som många verkstadsbolag fortfarande är mitt uppe i. Bland dem kan nämnas Volvo, SKF, Sandvik, Alfa Laval och ABB.

 

Övertygande inköpschefer
Förutom ledande indikatorer, med mycket övertygande inköpschefer i spetsen, bjöd slutet på 2016 plötsligt på stora order i några  industrivarusegment, där det tidigare under året varit i princip dött. Kraftsidan i ABB fick in 800 miljoner dollar, där den betydande kraftledningsordern från Indien stod för 620. Och Alfa Laval fick in 500 miljoner kronor i stora order i december, vilket är normala nivåer, men något som företaget inte upplevt tidigare under året. 

- I det här sammanhanget ska man dock komma ihåg två saker. För det första tar det lång tid innan dessa order omvandlas till försäljning. ABB:s Indienorder kommer till exempel inte att börja levereras förrän i slutet av 2017 och slutleveransen väntas ske först under 2019. För det andra sker uppgången ifrån väldigt låga nivåer. De senaste årens nedgång i industriinvesteringarna har nämligen varit väldigt stark, säger Anders Roslund och ger ett exempel. 

Toppåret 2008 var den globala orderingången i varvsindustrin  4000 nya fartyg. Den samlade byggkapaciteten i världens alla varv ligger på mellan 1500 och 200 båtar, så de som beställde på toppen fick vänta flera år på sin nya båt, vilket gjorde att försäljningssiffrorna i världens varv var höga ända fram till 2015. 

2016 beställdes bara mellan 420 och 430 fartyg i hela världen. 

- Även om vi får se en kraftig uppgång till 800 båtar under 2017 så är det fortfarande klart under den normala långsiktiga trenden på 1500-2000 fartyg per år. Det innebär precis som ABB:s, av Bloomberg misstolkade vd Ulrich Spiesshofer, sade i förra veckan att de globala marknaderna inte  kommer att återhämta sig fullt ut i år. Men däremot får vi en välkommen uppgång i efterfrågan och det väntas leda till höjda marginaler och därmed vinsttillväxt i industriföretagen eftersom de alla har ledig kapacitet att ta till utan att kostnaderna stiger initialt. 


Dramatisk sektorrotation
Det är liknade resonemang som det ovanstående som orsakade den ganska dramatiska sektorrotationen vi bevittnat på senare tid, där verkstadsbolag med fokus på investeringsvaror kommit ut som vinnare medan mera konsumentnära bolag som Assa Abloy, Husqvarna och Electrolux förlorat.

Även om de cykliska bolagen redan gått bra på börsen, är det Swedbanks bedömning att det finns mer att hämta i flera av dem. 

- Det är alltid svårt i en vändning att förutspå hur kraftigt den blir, men vi tror den kan bli starkare och att prognosjusteringar kan lyfta kurserna ytterligare.

Cykliska bolagen är också största inslaget senaste Fokusportföljen. På temat ”Stigande produktion” finns ABB, SKF, Trelleborg, Autoliv och Assa Abloy med i portföljen. De två sistnämnda verkar inte inom investeringsvaror, men har ändå goda förutsättningar att gynnas av stigande produktion. Ytterligare en verkstadsaktie finns med i Fokusportföljen, nämligen Electrolux, som har stöd av en attraktiv värdering, säger Anders Roslund.

Till senaste Fokusportföljen 

Till Senaste Sektorfavoriter 


Swedbanks syn på ABB 

 • Sencykliska ABB tar fart under 2017
 • 70 procent av försäljningen är automation
 • Stora order inom Kraftdistribution i fjärde kvartalet
 • Attraktiv värdering relativt svenska verkstadsbolag
 • Är med i Fokusportföljen 
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 225 kronor

Rapportdag: 3 februari

Läs även Attraktiv värdering lockar i ABB 


Swedbanks syn på Alfa Laval

 • Återhämtning i orderingången under Q4
 • Marin efterfrågan håller på att bottna ur från låga nivåer
 • Återhämtningen inom olja och gas kan komma igång under 2018
 • Besparingar och valutan skyddar marginalerna

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 160 kronor 

Rapportdag: 31 januari 

Swedbanks syn på Autoliv

 • Rörelseresultat om 247 miljoner dollar förväntas
 • Affärsområde passiv säkerhet ger stöd
 • Tillväxtmöjligheterna finns på plats
 • Autoliv får valutastöd från en starkare dollar och en svagare mexikansk peso, då mycket produktion sker där. 
 • Är en Sektorfavorit 
 • Är med i Fokusportföljen
 • Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1100 kronor 

Rapportdag: 2 februari


Swedbanks syn på Assa Abloy 

 • Stark organisk tillväxt på 4-5 procent exklusive Kina väntas under 2017
 • Vinnare på lägre skatter i USA
 • Svag kursutveckling ger attraktiv värdering 
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 200 kronor 

Rapportdag: 2 februari


Swedbanks syn på Atlas Copco

 • De globala investeringarna kan återhämta sig nästa år
 • Förbättrad tillväxt för kompressorer och i gruvindustrin väntas under 2017
 • Fortsatt stark tillväxt inom Industriteknik
 • Lägre kostnader och valuta stöttar marginalerna
 • Värderingen är rimlig

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 290 kronor 

Rapportdag: 27 januari

Läs även Ökat tillväxtfokus för nytt Atlas 


Swedbanks syn på Electrolux

 • Stabil marknadstillväxt under 2017 väntas 
 • Nettobesparingar på 1,6 miljarder kronor
 • En attraktiv värdering som stöttas av högre lönsamhet
 • Är en sektorfavorit 
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 255 kronor 

Rapportdag: 1 februari


Swedbanks syn på Sandvik

 • Pågående återhämtning
 • Stark volym och valutamedvind
 • Decentraliserad organisation ger stöd
 • Attraktiv värdering

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 125 kronor 

Rapportdag: 1 februariSwedbanks syn på SKF

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Den organiska försäljningen väntas öka med 4,6 respektive 4,7 procent under 2017 och 2018
 • Direktavkastningen överstiger 3 procent 
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 190 kronor 

Rapportdag: 2 februari


Swedbanks syn på Trelleborg

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde
 • Är med i Fokusportföljen
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 200 kronor

Rapportdag: 1 februari


Swedbanks syn på Volvo

 • Hyggligt fjärde kvartal förväntas
 • Förväntat rörelseresultat på 4,8 miljarder kronor 
 • Lastbilsmarknader förväntas stå sig bra
 • Stöd från valutatrender med 2-3 miljarder kronor enligt Swedbanks beräkningar.
 • Aktien handlas till rabatt gentemot sina amerikanska jämlikar. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 120 kronor 

Rapportdag: 1 februariViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan