I en bransch som präglas av stenhård konkurrens mellan hundratals bolag som erbjuder snarlika spelupplevelser fyller aktörer som agerar som mellanhand mellan spelintresserade personer och spelbolagen en viktig funktion. Uppskattningsvis hälften av alla spelbolagens kunder kommer genom dessa mellanhänder, kallade affiliates. 

Catena Media är en snabbväxande och ledande aktör inom just detta segment. Bolaget förmedlar kunder till över 300 speloperatörer via över 3 000 spelsajter med högkvalitativt spelrelaterat innehåll. För varje kund som gör en insättning får Catena Media betalt, antingen livsvarigt så länge kunden fortsätter att spela hos spelbolaget i fråga, eller per rekvirerad kund. 

Under de första nio månaderna 2016 förmedlade Catena Media 137610 kunder som gjorde nya insättningar hos spelbolagen, en ökning med 207 procent jämfört med samma period 2015. 


Väldigt höga marginaler
- Av alla segment i online-spelvärldens värdekedja är affiliate-affären den som är absolut mest skalbar. Det går att växa oerhört snabbt utan att det uppstår flaskhalsar. Ökad trafik, mer innehåll på sajterna och/eller fler förmedlade kunder kräver ytterst lite ytterligare investeringar, vilket gör att marginalerna är väldigt höga när tillväxten sker i befintlig infrastruktur, säger Mathias Lundberg, aktieanalytiker.

Catena Media hade en rörelsemarginal (EBIT) på 68 procent under 2015, och den genomsnittliga marginalen i förvärvade verksamheter under 2016 var 73 procent. Marginalmålet de närmaste två åren är över 50 procent. Samtidigt som den årliga försäljningstillväxten ska överstiga 75 procent i. Tillväxtmålet inkluderar förvärv, vilket är en uttalad ambition. 

För närvarande är Catena Media marknadsledande på sina huvudmarknader i Europa och ett första steg in på den amerikanska marknaden togs genom en affär som ska avslutas i början av 2017

- Affiliate-marknaden är ytterst fragmenterad och Catena Medias mål är att driva konsolideringen och skapa ett ledande globalt affilliate-nätverk. 

En risk för Catena Medias expansionsplaner är om spelbolagen, som själva har betydande marknadsavdelningar, blir bättre på att själva locka kunder och därför i minskande grad använder sig av affiliates. Man kan också tänka sig att andra aktörer, som till exempel traditionella mediabolag tar en del av affiliate-kakan i samband med att spelmarknader regleras.

- Vår bedömning är dock att spelbolagen fortsätter att använda sig av det billigaste sättet att attrahera nya kunder, vilket gör att affiliates kommer att fylla en funktion även på längre sikt. Men risken att delar av affiliates-affären tas över av andra aktörer ökar sannolikt över tiden. 

Betydande krigskassa
Under 2016 tillfördes nytt kapital genom en nyemission och notering på First North. Dessutom emitterade bolaget obligationer för 50 miljoner euro. Pengar som använts och ska användas för ytterligare förvärv. 

- Bolaget har ett betydande förvärvsutrymme på uppskattningsvis 40 miljoner euro, och även om kassaflödet för närvarande inte räcker till för att finansiera förvärven är Catena Media på god väg att bli en självförsörjande förvärvsmaskin, vilket också är ledningens mål. 

Historiskt har förvärv lett till positiva reaktioner på börsen, och om allt går enligt plan kommer Catena Media-aktien dessutom att listas på OMX Stockholm Mid Cap, vilket är positivt eftersom fler investerare då får upp ögonen för aktien och kan investera i den. 

- Vi räknar med en 150-procentig tillväxt i vinsten per aktie fram till och med 2019, vilket naturligtvis i sig själv talar för aktien med dagens kurs. Vi rekommenderar Starkt Köp med riktkursen 114 kronor, säger Mathias Lundberg.


Swedbanks syn på Catena Media 

  • Siktar på marknadsledande ställning genom konsolidering
  • I högsta grad skalbar och mycket lönsam affär
  • Räkna med ett händelserikt 2017 
  • Ny Sektorfavorit 

Rekommendation: Swedbank initierar bevakning med Starkt Köp

Riktkurs: 109 kronor 

Läs även Netent en given spelvinnare


Fakta Catena Media 

Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det tredje kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 34,0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan