H&M:s rörelsemarginal i fjärde kvartalet var 13,9 procent (14,5), vilket var högre än konsensus på 13,1 procent och något bättre än Swedbanks uppskattning på 13,7 procent. 

Den högre rörelsemarginal stöds av en bruttomarginal på 57,0 procent (57,5), vilket också var bättre än konsensus 56,5 procent och Swedbanks prognos på 56,7 procent.


Nytt tillväxtmål
I samband med rapporten presenterade H&M ett nytt tillväxtmål: Att öka koncernens försäljning med 10 – 15 procent i lokala valutor per år med fortsatt hög lönsamhet.

- Omformuleringen till total försäljningstillväxt i stället för försäljningstillväxt i butikerna återspeglar bättre koncernens utveckling. Det nya målet inbegriper alla försäljningskanaler inklusive online, som bidrar med en betydande del av omsättningen, säger Stefan Olsson, aktieanalytiker 

Tillväxten i försäljning per år väntas bli 10-15 procent år 2017 och framåt, vilket är i linje eller något över konsensus för 2017 (12,6 procent) och 2018 (10,2 procent). 

Det kan jämföras med att tillväxten i lokala valutor under räkenskapsåret 2016, det vill säga perioden 1 december 2015 – 30 november 2016 var 7 procent. 

Omräknat till kronor uppgick försäljningen inklusive moms under helåret till 222 820 miljoner kronor (209 921), en ökning med 6 procent.


Stark försäljning i januari 
Försäljningstillväxt i lokala valutor i januari var 11 procent jämfört med samma månad året före, vilket var 1 procent bättre än konsensus och Swedbanks prognos. 

Negativt var dock att lagret ökade med hela 28 procent på årsbasis, vilket förklaras av intensiv expansion och lägre än väntat försäljningstillväxt. Detta kommer att leda till mer realisationer och 0,5 procent  högre prissänkningskostnader i första kvartalet (december-februari) jämfört med samma kvartal föregående år. 

Utdelning föreslås bli 9,75 kronor per aktie (9,75), vilket var i linje med förväntningarna. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året, i maj samt i november.

- Vi räknar endast med att göra mindre ändringar efter rapporten. Förmodligen behålla vi vår Köprekommendation och Riktkursen 300 kronor. Vi förväntar oss en positiv aktiekursreaktion på 5-6 procent på rapporten, säger Stefan Olsson.

Swedbanks syn på H&M

  • Sannolikt föranleder rapporten ingen rekommendationsförändring.
  • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 kronor

Missa inte analysen i Morgonrådet i morgon


Viktig information