Inköpschefsindex för tillverknings- och tjänsteindustrin såväl som konsumentförtroendet talar för att vi får se en starkare tillväxt i både Europa och USA under de kommande månaderna. Sviterna efter finanskrisen börjar så sakta släppa greppet om ekonomierna och Swedbank räknar med att den globala tillväxten tilltar under 2017. 

Det finns dock fortfarande betydande riskfaktorer i världsekonomin. Under 2017 kommer effekterna av brexitomröstningen och Trumps valseger att börja märkas. Valen som ska hållas i Europa och geopolitisk spänning gör att politiska risker förblir höga. Dessutom är den underliggande potentiella tillväxten fortsatt svag. Tillväxtutsikterna hämmas också av låg produktivitetsökning och åldrande befolkningar. I dagarna får Sverige 10 miljoner invånare, och om SCB får rätt i sin senaste prognos ska befolkningen öka med ytterligare en miljon på sju år. Hur påverkar dessa demografiska förändringar arbetsmarknad, spar- och investeringsbeslut samt politik?

Swedbanks nya Economic Outlook analyserar dessa och många andra aktuella frågor. 

Hela rapporten hittar du här 


Visste du att? 

I USA blir konjunkturcykeln allt mer mogen. Sysselsättningen har ökat i 82 månader, vilket är den längsta perioden i historien.