Nettoförändringar under vecka 1 2017

Börsen utvecklade sig i en sidledes tendens under årets första vecka. Dock infann sig en viss optimism, då aktieexponeringen på aggregerad basis ökade något hos investerarkollektivet. 

De aktier som främst köptes under veckan var Hennes&Mauritz, SKF, Hemfosa, Electrolux, och Axfood

Hennes&Mauritz har haft en svag utveckling den senaste månaden och i och med den nedgång som skedde under föregående vecka är kursen nu nere vid de lägsta nivåerna sedan i september 2016. Aktien är en Sektorfavorit i konsumentsektorn och även en aktie som vi lyfter fram för 2017. Nu närmast inväntas försäljningssiffror för december, vilka släpps den 16 januari. Nästa rapport släpps den 31 januari. Swedbank har en köprekommendation i aktien med en riktkurs om 300 kronor.  

Värt att notera också är att det norska bolaget att XXL, vilket Swedbank nyligen tog upp till bevakning, återfinns som ett av de mest köpta bolagen under den gångna veckan. Rekommendationen i aktien är köp och riktkursen ligger vid 140 norska kronor.

De aktier som främst såldes under veckan var Sandvik, Telia, och Hexagon.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 1

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan