Nettoförändringar under vecka 3 2017

Årets tredje vecka utvecklade sig precis som veckan dessförinnan, det vill säga nära nog helt sidledes. På aggregerad basis har dock investerarkollektivet inlett året med en positiv inställning till aktiemarknaden och ökade aktieexponeringen under föregående vecka i relativt stor utsträckning.

De aktier som främst köptes under veckan var AstraZeneca, Hennes&Mauritz, SCA, Swedbank, BillerudKorsnäs, och NetEnt

Störst inflöde av kapital skedde i AstraZeneca. Aktien har varit pressad den senaste tiden och i inte minst i fredags föll den kraftigt. Swedbank  ser dock långsiktiga värden i bolaget och rekommenderar köp med riktkursen 565 kronor.  

Hennes&Mauritz är den överlägset mest köpta aktien hittills under 2017 och även under föregående vecka handlades aktien i stor utsträckning. Hennes&Mauritz finns med i Swedbanks Fokusportfölj, samt är en Sektorfavorit. Vi lyfter även fram Hennes&Mauritz som en aktie för 2017. Nästa rapport släpps den 31 januari. Swedbank har en köprekommendation i aktien med en riktkurs om 300 kronor.  

Förra veckan inledde Swedbank bevakning av NetEnt, vilket renderade stort intresse och aktien var också en av de mest köpta aktierna under föregående vecka. 

De aktier som främst såldes under veckan var Volvo, Autoliv, Nordea, Electrolux, och Betsson. 

I slutet av vecka 2 stängdes Volvo som affärsidé i Swedbank Trading, samt exkluderades ur Swedbanks Fokusportfölj. Ser vi till det stora utflödet ur Betsson beror det antagligen stor del på att vi under föregående vecka sänkte rekommendationen i aktien från köp till minska.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 3

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan