Hårdare konkurrens och ökat skattetryck via regleringar har gjort att intresset för spelbolagens aktier svalnat trots att marknaden för online-spel fortsätter att växa i hög takt. Analysfirman H2GC räknar med att marknadstillväxten i EU blir 8,5 procent fram till 2020, vilket Swedbank anser är försiktigt. 

De svenska operatörerna Betsson och Kindred (börsbolaget Unibets nya namn) har båda betydande intäkter från Sverige och Nederländerna, marknader som väntas regleras under 2018 med ökad beskattning och ökad konkurrens som följd.

- Vår bedömning är att marknaden snarare undervärderar de negativa effekterna av en reglering av dessa viktiga marknader för Betsson och Kindred. Vilket gör att vi idag justerar ned Riktkursen i Kindred till 95 kronor per aktie med bibehållen Köprekommendation medan vi sänker rekommendationen i Betsson till Minska med Riktkursen 85 kronor, säger Mathias Lundberg, aktieanalytiker.  


Bättre alternativ 
För den som vill fortsätta ta del av tillväxten på marknaderna för Onlinespel finns det dock fortfarande väldigt attraktiva alternativ. 

Precis som i det klassiska exemplet från guldruschens dagar är det betydligt säkrare och mer attraktivt att satsa på de som säljer hackor och spadar än att försöka hitta vinnarna bland guldgrävarna.  

Det finns hundratals online-spelbolag och även om de kan ha starka lokala marknadsandelar som Betsson och Kindred i Sverige, så har dessa bolag inte mer än 3-4 procent av den europeiska online-spelmarknaden.  Inte ens de allra största europeiska spelbolagen som Bet365, William Hill och Paddy power har mer än 8-10 procent av den europeiska marknaden. Trots att konsolideringen pågått länge är online-spelmarknaden alltså fortfarande väldigt fragmenterad, och vilka bolag som kommer ut som vinnare när konsolideringen väl är genomförd är osäkert. 

Bland underleverantörerna saknas inte konkurrens, men det rör sig om tiotals bolag, inte hundratals och inom olika delsegment är konkurrenterna ännu färre. I vissa fall kan man till och med tala om oligopolliknande marknader.

- Kasinospelutvecklaren Netent, som är vår absoluta favorit bland bolagen i spelsektorn, har 32 procent av Europamarknaden och 17 procent av den globala marknaden för digitala enarmade banditer, och är på väg att etablera sig i Nordamerika. 

Eftersom bolaget har många kunder på många marknader och försäljningskontrakten oftast är royaltybaserade växer Netent där marknaderna växer. 

- Vilken operatör som kasinospelarna använder, och om spelbolaget vinner eller förlorar terräng spelar därmed inte någon större roll för Netent så länge som marknaden växer. 

Och det gör den. Marknadstillväxten för kasinospel online har varit 17 procent om året sedan 2007. Men Netent växer snabbare genom att ta marknadsandelar och geografisk expansion. Sedan 2007 har Netents genomsnittliga årliga försäljningstillväxt varit hela 31 procent. 

Netent påverkas inte heller lika mycket av regleringar och nya skatter. Medan spelbolagen ofta drabbas av kraftig marginalpress när ny skattelagstiftning introduceras blir effekten för Netent, tack vare det stora antalet kunder och den geografiska spridningen, bara något lägre tillväxttal. 


Global tillväxt ligger i korten
Med ett P/E-tal på nästa 30 på den förväntade vinsten för 2017 är Netent-aktien inte billig vid en första anblick. 

- Men givet den snabba tillväxten, de goda utsikterna och den höga lönsamheten, är en hög värderingsmultipel klart motiverad. 

I närtid är ett stort antal kunder i processen att lansera Netents kasinolösningar. I samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet var det 32 stycken, vilket bådar gott för fortsatt hög tillväxt under 2017. 

Mycket viktigt för den långsiktiga tillväxten är också Netents globala ambitioner. För närvarande står Europa för 52 procent av Netents intäkter och USA för 16 procent 

- I synnerhet utvecklingen på den Nordamerikanska marknaden är intressant. För närvarande är kasinospel online förbjudet i de flesta amerikanska delstater. Endast Delaware och New Jersey tillåter spel online. Men opinionen är på väg att svänga och flera delstater överväger ett licensieringssystem. Goda nyheter från USA under 2017 skulle vara positivt för Netent-aktien, säger Mathias Lundberg. 

Med tanke på att kasinospelen är relativt lätta att replikera skulle man kunna tänka sig att nya aktörer med enkelhet kan ta sig in på marknaden och konkurrerar om marknadsandelar. Mot detta talar Netents starka marknadsposition och det faktum att kunderna inte köper bara spelen utan också drift-, underhåll och en mängd kringtjänster. 

Netent driver fler än 3 000 servrar i sex stora datacenter. Tillsammans processar de omkring 50 000 spelomgångar i minuten. 

- Utslaget på ett år hanterar Netent 28 miljarder transaktioner. Det kan jämföras med en större aktiebörs. Enligt Netents årsredovisning för 2015 utförde bolaget det året 16 gånger fler transaktioner än New-Yorkbörsen. Sådan IT-infrastruktur är inte lätt eller billig att bygga upp och få kunder är sannolikt beredda att byta till en oprövad leverantör, säger Mathias Lundberg. 


Swedbanks syn på Netent

  • En mycket lönsam, långsiktig tillväxthistoria
  • Väl förankrad marknadsledande position i ett nästintill oligopol
  • Höga multiplar är motiverat

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 86 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan