Risken minskar i Stora Ensos satsning i Beihai
Allt fokus i samband med Stora Ensos rapport kommer att ligga på upptrappningen av produktionen i Behai, den stora konsumentkartongsinvesteringen i Kina som startade sin produktion i maj 2016, vilket var före tidsplanen. 

- Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för fortsatt omvärdering av aktien. Vi har också högre förväntningar än marknaden vad gäller utsikterna för första kvartalet, bland annat på grund av den fortsatt starka massamarknaden, säger Ola Södermark.

Att Stora Enso drog i bromsen och beslutade att inte gå vidare med det planerade bygget av ett massabruk för ytterligare 800 miljoner euro i Behai, utan att i stället importera eukalyptusmassa från Latinamerika, ser Swedbank som positivt 

- Någon brist på eukalyptusmassa är det inte risk för och även om Stora Enso får göra en del avskrivningar på grund av beslutet förbättras vinstutsikterna framöver. 

Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/E-tal på 12-13 den förväntade vinsten för 2017-2018. Det kan jämföras med det normala handelsintervallet på 10-14, de senaste tre årens snitt på 12,5 och konkurrenternas 15-16. 

- Med den riskminskning som skett och i och med att rörelseresultatet väntas förbättras gradvis under 2017 ser vi en potential för fortsatt uppvärdering av aktien under året. Vi rekommenderar Köp i aktien, säger Ola Södermark.


SCA:s omvandlingen fortsätter
Fjärde kvartalet brukar vara stabilt för SCA. Det gäller Särskilt efterfrågan på hygien- och mjukpappersprodukter som får stöd av att vårdgivare köper på sig lager inför helgerna och även av budgetmässiga skäl. 

- Fokus i rapporten kommer att ligga på marginalerna i hygienverksamheten och tillväxten. Vi räknar med att rörelsemarginalen stärkts något till 12,2 procent och att det justerade rörelseresultatet (EBIT) landar på 3564 miljoner kronor, vilket är 3 procent bättre än fjärde kvartalet föregående år

Kvartalsresultatet överskuggas dock av förvärvet av BSN Medical, som Swedbank anser passar SCA perfekt och stärker erbjudandet för Hygien, och förstås den föreslagna uppdelningen i två bolag

Läs även SCA upp till Köp


2017 blir ett bättre år för Billerudkorsnäs
Efter ett 2016 med upprepade produktionsproblem väntas problemen varit över i fjärde kvartalet och Billerudkorsnäs vara tillbaka på vinsttillväxtspåret under 2017.

- För närvarande handlas aktien värderingsmässigt i linje med jämförelsebolagen till P/E om 14-15 på de förväntade vinsterna för 2017-2018. På grund av den starka balansräkningen och tillväxtambitionerna anser Swedbank dock att en premievärdering är motiverad, säger Ola Södermark.

Läs även Billerudkorsnäs tillbaka i Fokusportföljen

Urstarkt Holmen korrekt värderat
- Holmen är en av den absolut säkraste aktierna på Stockholmsbörsen vad gäller att utdelningen inte sjunker. 

Men den starka balansräkningen, det goda kassaflödet och den stabila tillgångsbasen i skog, energi och förpackning samt den stabila utdelningen är redan inprisade i aktiekursen. Vi upprepar följaktligen Neutral och Riktkursen 300 kronor, säger Ola Södermark.Swedbanks syn på Billerudkorsnäs

 • Rörelseresultatet väntas bli 553 miljoner kronor i fjärde kvartalet SEK (321 miljoner)
 • Produktionen förväntas vara tillbaka på tillväxtspåret under 2017, vilket förväntas ge ökade kvartalsvinster och en omvärdering av aktien
 • Attraktiva långsiktiga tillväxttrender i slutkundsmixen
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 165 kronor

Rapportdag: 2 februari


Swedbanks syn på SCA

 • Rörelseresultatet väntas bli 3 564 miljoner kronor i fjärde kvartalet, vilket är 3 procent bättre än fjärde kvartalet 2015.
 • BSN Medical passar perfekt och stärker erbjudandet för Hygien
 • Den pågående uppdelningen och BSN-affären ger aktien stöd 

Rekommendation: Köp

Riktkurs 285 kronor

Rapportdag: 26 januari


Swedbanks syn på Stora Enso

 • Är mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Mycket positivt att Beihai ligger före plan
 • Riskminskningen ger en omvärderingspotential
 • Är med i Fokusportföljen 
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs 11,50 euro

Rapportdag: 3 februari


Swedbanks syn på Holmen 

 • Solid tillgångsbas och avkastning till ett rimligt pris
 • Rörelsevinsten i fjärde kvartalet väntas bli 522 miljoner kronor (375)

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 300 kronor

Rapportdag: 8 februari