Digitalisering och automatisering är två områden med mycket goda tillväxtutsikter som väntas spara inte bara arbete, utan även effektivisera och förbättra kvalitet och noggrannhet. Områdena väntas bli allt effektivare samtidigt som användningsområdena utökas. 

- Ett annat område med god tillväxtpotential är bioteknik, där stora genombrott görs. I utvecklade regioner som exempelvis USA och Europa har medellivslängden ökat kraftigt. Det medför en större efterfråga på hälsovård, som måste ta hand om fler riktigt gamla patienter med ålderssjukdomar, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

Medellivslängden stiger även i tillväxtregioner mot bakgrund av att levnadsstandarden har förbättrats avsevärt. En baksida av förbättrad levnadsstandard är att fler välståndsrelaterade sjukdomar ökar, ytterligare en faktor som väntas gynna branschen.

- Behovet av stimulanser i Europa är extra påtagligt och de låga räntorna skapar en möjlighet att satsa på utbyggd infrastruktur för att få fart på den fortfarande svaga återhämtningen.  

SPAX Europa framtid är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av bolag med inriktning mot automatisering, bioteknik och infrastruktur. Löptiden är fem år men pengarna är inte låsta. Du kan när som helst under löptiden sälja din placering. Kapitalskyddet gäller dock endast på slutdagen

- Kapitalskyddet innebär att du kan känna dig trygg om marknaden skulle falla. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett hur aktiekorgen kommer att utvecklas, avslutar Ann Marie Karlsson. 

SPAX Europa framtid passar dig som har en positiv syn på underliggande marknad, söker en trygg placering utan att gå miste om eventuella börsuppgångar. 


Fakta SPAX Europa framtid

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av 14 europeiska bolag med inriktning mot digitalisering, bioteknik och infrastruktur. 
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen
  • Löptid: 5 år
  • Sista teckningsdag: 3 februari 2017
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor


Passar dig som

  • Önskar en trygg placering
  • Har en positiv tro på underliggande marknad
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på slutdagen återbetalas, oavsett marknadsutveckling
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på slutdagen kommer att återbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli. 

Läs mer om SPAX Europa Framtid.


Du vet väl att?

Alla aktuella erbjudanden finns samlade på ett ställe under rubriken Aktuella Placeringserbjudanden i Värdepapperstjänsten.