Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektiviseringar och går nu in i en fas med ökat kundfokus.

- Satsningarna på den växande serviceaffären och fortsatta effektiviseringar bör ge stöd till lönsamheten framöver, säger Mats Liss, aktieanalytiker. 

Fokus ligger på lastbilar, som svarar för cirka 70 procent av försäljningen. Denna marknad uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europamarknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt 10 år sedan. Efter en svag oktobersiffra steg registreringen av tunga lastvagnar, över 16 ton, i EU med 12,1 procent i november, jämfört med samma månad året innan. Det är i linje med utvecklingen under årets första 11 månader.  

I USA har lastbilsmarknaden haft en svag utveckling, men här räknar Swedbank med en stabilisering under 2017. 

- Strukturella förändringar i form av avknoppningar avyttringar av delar av Volvo ska inte heller uteslutas, även om synergierna mellan lastbilar och övriga affärsområden är betydande kan ett ökat lastbilsfokus inte uteslutas, säger Mats Liss 


Swedbanks syn på Volvo

  • ”Scaniafiering” pågår 
  • Strukturförändringar kan komma
  • Värderas med rabatt gentemot verkstadssektorn
  • Är en sektorfavorit
  • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor

Läs även Främsta aktievalen för 2017

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan