Kostnadseffektivitet, stora volymer och väsentligt större butiker med ett bredare utbud av märkesvaror än konkurrenternas är nyckelkomponenter i XXL:s affärskoncept.

Tillsammans med kunnig och motiverad butikspersonal, en effektiv vertikal inköpsmodell och effektiv logistik är de också de viktigaste förklaringarna till att sport- och frilufts-kedjan lyckas med konststycket att ha lägre priser än konkurrenterna, både i butik- och på nätet, och ändå har högre marginaler. Även kundnöjdheten sticker ut.

- Anmärkningsvärt är också att XXL historiskt lyckats hålla både brutto- och rörelsemarginalen (EBITDA) stabil kring 40 respektive 11-12 procent trots den mycket snabba butiksexpansionen, säger Marius Gaard, aktieanalytiker.

XXL grundades i Norge så sent som år 2000 och börsnoterades 2014. För närvarande har kedjan 64 butiker, varav 31 i Norge, 22 i Sverige och 11 i Finland.

Fortsatt expansion 
Nästa steg är expansion till Österrike, där två butiker ska öppnas under andra halvan av 2017, Schweiz, med 8,5 respektive 8,1 miljoner invånare och de alpina delarna av Tyskland; Bayern och Baden Wurtemberg, med cirka 23,5 miljoner invånare. Samtliga länder med fyra distinkta säsonger och likartade inkomst-  och konsumtionsmönster som i de nordiska länderna.  

Swedbank räknar med XXL kommer att öka antalet butiker med 70 procent fram till 2020 och att vinsten per aktie kommer att öka med 25 procent om året under perioden 2016-2020.

- Enligt våra beräkningar finns det utrymme för 92 XXL butiker i de nordiska länderna, varav 37 i Norge, 35 i Sverige och 20 i Finland. I alpländerna bedömer vi att det finns utrymme för 41 butiker fördelade på 15 i Österrike, 16 i södra Tyskland och 10 i Schweiz. XXL hävdar själva att företaget klarar att öppna åtta-tio nya butiker om året, vilket gör att vi räknar med totalt 133 XXL-butiker år 2025. 

Skulle satsningen i alperna lyckas över förväntan är utrymmet för fler butiker betydande. Till detta kommer den skalbara e-handelslösningen som för närvarande finns i Norge, Sverige, Finland och Danmark, men där bolagets ledning talar om eventuell expansion i Benelux och Polen. 

- I vårt basscenario, med riktkursen 140 norska kronor räknar vi med att XXL tar en marknadsandel på 40 procent i Norge, cirka 25 procent i Sverige och Finland och 10-15 procent av butiksmarknaden i Alperna, norr om Italien, säger Marius Gaard, aktieanalytiker. 

Men i ett mer offensivt scenario är tillväxtmöjligheterna betydligt större än så. 


Swedbanks syn på XXL

  • Har ett mycket konkurrenskraftigt och lönsamt affärskoncept med betydande tillväxtpotential.
  • Med dagens aktiekurs betalar man som aktieägare bara för XXL:s nuvarande norska och svenska butiker 
  • Innebär en valutarisk 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 140 norska kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan