Essity redovisade ett justerat Q2 EBITA på 3 437 Mkr, mot konsensus på 3 271 Mkr, vilket överträffade förväntningarna med 12 procent. Koncernens organiska försäljningstillväxt uppgick till -0,1 procent, mot konsensus på 1,4 procent.  

Essity strävar efter att höja sina marginaler genom att gå ur olönsamma affärer. Den organiska försäljningstillväxten är lägre än förväntad men åtagandet att förbättra marginalerna genom att gå ut ur olönsamma affärer borde faktiskt kompensera för det.

Kortsiktig marginalutveckling kommer sannolikt att hållas nere på grund av stigande råmaterialkostnader. Priset på massa och återvunnet papper, som båda är viktiga kostnadsposter för produktion av mjukpapper, har stigit med 15-20 procent sedan början av året. Priserna på kemikalier och oljederivat har också gått upp avsevärt. I denna bransch tar det cirka ett och halvt kvartal för att höja produktpriserna så att de kommer i nivå med kostnadsökningar. 

Vi håller vår riktkurs och rekommendation Köp oförändrade. Vi använder diskonterat kassaflöde för beräkning av vår riktkurs på 280 SEK (baserat på den metod som beskrivs i vår espresso daterad 19 juni). Vi gör några mindre EPS-justeringar.

Analytiker: Mikael Jafs, chef Nordisk analys och chefsanalytiker Skog, papper och förpackning.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investeringsrekommendationer framtagna av KEPLER CHEUVREUX

Viktig information