Den ekonomiska återhämtningen i Europa väntas ge stöd till banksektorn. Förväntade stigande räntor är en annan faktor som ger en ökad lönsamhet för europeiska banker. 

Aktiebevis Europa bank kupong är kopplad till ett aktieindex innehållande för närvarande 26 banker från länder som ingår i valutaunionen EMU. Löptiden är endast ett år och placeringen utbetalar vid löptidens slut en kupong på indikativt 6,5 procent om det europeiska aktieindexet utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt.  

- Aktieindex kan falla med så mycket som indikativt 25 procent det kommande året utan att avkastningen påverkas negativt. Avkastning utbetalas därmed även om börsen står och stampar eller till och med går ned något, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter. 

Om aktieindex exempelvis sjunker med 20 procent det kommande året kommer aktiebeviset trots nedgången på återbetalningsdagen utbetala en kupong på indikativt 6,5 procent.

Först om aktieindex skulle falla med mer än indikativt 25 procent från startdag fram till slutdagen uteblir kupongen och återbetalningsbeloppet reduceras med aktieindex negativa utveckling.

- För dig som vill slippa ta ställning till vart marknaden är på väg det kommande året och inte tror det är sannolikt att indexet ska falla mer än indikativt 25 procent, kan Aktiebevis Europa bank kupong vara intressant, avslutar Ann Marie Karlsson.   


Fakta Aktiebevis Europa bank kupong

  • Kopplad till utvecklingen för ett aktieindex innehållande för närvarande 26 banker från länder som ingår i valutaunionen EMU. 
  • Placeringen utbetalar avkastning, i form av en kupong på indikativt 6,5 procent, vid såväl uppgång som nedgång, förutsatt att nedgången inte är större än indikativt 25 procent. 
  • Ej kapitalskyddad 
  • Löptid: 1 år 
  • Sista teckningsdag: 18 augusti 2017
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor


Passar dig som

  • Vill slippa ta ställning till vart marknaden är på väg det kommande året och inte tror att aktieindex kommer sjunka mer än indikativt 25 procent.
  • Föredrar en fast kupong på indikativt 6,5 procent framför att följa marknadsutvecklingen. 
  • Är villig att ta risk.


Läs mer om placeringen här 


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns dock flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.

Viktig information