Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter och väntas ta över stafettpinnen gällande vinsttillväxt.  SPAX Europa hållbar är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för ett europeiskt aktieindex innehållande 30 europeiska bolag. Stiger index följer du med på uppgången. Skulle aktieindex istället falla behöver du inte oroa dig för kraftiga förluster.

- Kapitalskyddet innebär att du kan känna dig trygg om även marknaden skulle falla. Du vet nämligen vid investeringstillfället vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing för Strukturerade produkter.

Utmärkande för indexet är att det bygger på en investeringsstrategi skapad utifrån FN:s hållbarhetsmål. De 17 globala målen antogs vid FN:s toppmöte 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar innefattas: social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

- Trenden mot att arbeta för ett mer hållbart samhälle är tydlig och borde resultera i ett uppsving för bolag som arbetar aktivt med dessa frågor. Vi ser att alltfler investerare börjat söka sig till ansvarsfulla investeringar som ser det som en stor möjlighet - inte längre som en uppoffring.
 
SPAX Europa hållbar passar dig som har en positiv syn på underliggande marknad, söker en trygg placering utan att gå miste om eventuella börsuppgångar och samtidigt önskar påverka samhället i en mer hållbar riktning.

- Det förekommer ibland en felaktig föreställning att företag med en ansvarsfull agenda inom etik och klimat inte skulle generera avkastning i likhet med övriga bolag. Många gånger är det fel och Swedbanks uppfattning om framtiden är snarare det motsatta, dvs att just bolag med ett medvetande kring dessa frågor snarare kommer gynna bolagets avkastning, avslutar Ann Marie Karlsson.


Passar dig som

  • Har en positiv syn på underliggande marknad.
  • Önskar en trygg placering med god tillväxtpotential och vill investera hållbart.
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på slutdagen kommer att återbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.


Kortfakta SPAX Europa hållbar

  • Följer utvecklingen för ett aktieindex bestående av 30 europeiska bolag. Indexet bygger på en investeringsstrategi skapad utifrån FN:s hållbarhetsmål.
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
  • Löptid: 6 år
  • Sista teckningsdag: 18 augusti 2017
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor


Läs mer om kapitalskyddade placeringar här.Viktig information