Medan efterfrågan i Nordamerika och Asien var stabila på höga nivåer, var en av de positiva nycklarna detta kvartal en sekventiell förbättring i Europa för Machining Solutions (SMS) – Sandviks affärsområde med kortast cykel. 

 I termer av stora slutmarknader var bilsegmentet plant i alla regioner förutom Europa (som växte) medan allmän teknik förbättrades i alla regioner. De starka inköpschefsindexen i Europa indikerar att tillväxten kommer fortsätta de kommande kvartalen och vi tar med en medelenkelsiffrig organisk tillväxt i beräkningarna för H2. Vi förväntar oss att den operativa gearingen sjunker från den nuvarande höga nivån men skriver in en 22-23 procents marginal för de kommande kvartalen.

Medan guld, silver och zink för närvarande driver utbyte av gruvutrustningen finns tecken på förbättring i koppar. Då koppar står för en tredjedel av gruvförsäljningen och med fortsatt behov av produktivitetsförbättringar tror vi att efterfrågan på ersättning kommer fortsätta vara stark de kommande kvartalen. Dessutom är det positivt att Sandvik växer ifrån marknaden i deras eftermarknadsverksamhet.

Marginalen expanderade från 16 procent (17 procent om vi exkluderar Drilling & Completions) från 14 procent  i Q1, men eftersom vi är osäkra på om en marginal på 16 procent är stabilt behåller vi den på 14 procent för de kommande kvartalen.

 Både SMS och Gruvdrift och Sten (SMRT) presterade bra men Material Technology (SMT) en besvikelse. Efterfrågan på dess standardiserade rörformiga produkter (25 procent av SMT-försäljningen) är stabil, men den genomgår prispress och ökad konkurrens. Det kommer ske korrigerande åtgärder, men dessa har inte beslutats än och det fanns ingen vilja att diskutera verksamhetens framtid i gruppen.

 Vi höjer våra estimat på VPA 2017-2019p och vår riktkurs till 150 SEK. Vi använder ett genomsnitt av målmultiplar och diskonterat kassaflöde för att beräkna vår riktkurs.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investeringsrekommendationer framtagna av KEPLER CHEUVREUX.

Viktig information