Anpassad vinstprognos
Vi ändrar vår prognos för vinsten per aktie för åren 2017-2018 så att den återspeglar Autolivs halverade organiska tillväxtmål för 2017, valutaeffekter och återupptagande av aktieåterköp (vi antar att Autoliv kommer spendera 300 miljoner dollar på att köpa tillbaka aktier i år). 

Medan Autolivs lågpunkt för den relativa organiska tillväxte jämfört med produktionen av lätta fordon kan ha nåtts under de senaste tre kvartalen (med nya frågor efter den nya vägledningen) kan en eventuell acceleration framöver komma att begränsas av en svagare miljö för global produktion av lätta fordon. 


Skärpt konkurrens inom passiva säkerhet
KSS verkar ha vunnit slaget om Takatas airbag-verksamhet, medan Autoliv var det föredragna valet bland tillverkare av orginalutrustning, OEM:s (Original Equipment Manufacturers). 

Utfallet är logiskt: en sammanslagning med Autoliv skulle ha skapat en spelare som dominerade den passiva säkerhetsmarknaden runt om i världen och således haft små chanser att godkännas av konkurrensmyndigheterna. 

Det är inte positiva nyheter för Autoliv eftersom en stor tredje spelare inom passiv säkerhet skapas, vilket potentiellt kan försvaga Autolivs förmåga att hålla uppe priserna över tid. Intels inträde på den aktiva säkerhetsmarknaden genom förvärvet av Mobileye kan knappast heller vara positiva nyheter för Autoliv. 


Stigande kostnader för FoU: kortsiktig smärta för långsiktiga vinster?
Forskning och Utveckling, FoU, kan komma att överstiga 7 procent av Autolivs förväntade försäljning under 2017, innan den gradvis sjunker på grund av starkare orderingång, vilket borde leda till snabbare organisk tillväxt vid något tillfälle (Följaktligen kan försäljningsmålet för 2020 på 12 miljarder dollar komma att höjas, eventuellt redan vid kapitalmarknadsdagen i september). Kommer denna kortsiktiga smärta att leda till långsiktiga vinster? Värt att notera är att det förväntade rörelseresultat (EBIT) för 2017 är fortsatt lägre än rörelseresultatet var 2010-11, trots att intäkterna är mer än 25 procent högre. Den betydligt högre aktievärderingen belyser investerarnas fortsatta övertygelse om koncernens långsiktiga potential. 


Hög relativvärdering 
Autolivs aktie handlas till 17,6 gånger resultat och 10,7 gånger EV/EBIT på vår uppdaterad prognos för 2017. Det är en alltför hög premie jämfört med genomsnittet för andra europeiska underleverantörer. Vi upprepar vår rekommendation Minska och lämnar riktkursen på 100 dollar oförändrad.


Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserad på investeringsrekommendationer framtagna av KEPLER CHEUVREUX

Viktig information