Trots den negativa effekten av färre arbetsdagar, presenterade SKF en organisk tillväxt på 7.5 procent (marknaden var 7.1 %), vilket ledde till en försäljning på 20.2 miljarder SEK. Drivande faktorer var organisk tillväxt i Nordamerika (upp 10 procent)  och Asien (12 procent). Försäljningen till industriell distribution var betydligt högre i Europa och Nordamerika medan försäljning till den allmänna industrin var högre i Nordamerika och Asien, men stabil i Europa (antagligen till följd av färre arbetsdagar). Inför Q3 aviserar SKF för en högre efterfrågan å/å, vilket skulle ge en volymtillväxt om 4-8 procent.

Med medvind från uppbyggnad av lager, ökande volymer och utländsk valuta, höll SKF marginalen stabil (sekventiellt) på 12.0 procent, trots effekten från arbetsdagar. Med sikte mot Q3, kommer vi se mindre lageruppbyggnad och motvindar från råvarupriser som kommer accelerera. Det kommer inte vara någon effekt från utländsk valuta eller från implementeringen av ERP-systemet. På den positiva sidan bör istället priserna börja få en effekt.

Majoriteten av frågorna på konferenssamtalet efter rapporten handlade om prisökningarna och huruvida de kommer vara tillräckliga för att kompensera för de höjda råvarupriserna. Även om ledningen misslyckades att ge förtroende för att detta skulle vara fallet, vilket ledde till att aktien föll under konferenssamtalet, började prisökningarna ändå att ge effekt mot slutet av kvartalet, och vi förväntar oss ett positivt pris/mix i Q3.

Under samtalet kommenterade vd:n prissättningen. Enligt honom är industridynamiken oförändrad och det finns fortfarande prissättningspotential. 

Vi tror att de goda volymerna och implementeringen av prisökningarna är positiva och rekommenderar att man stannar kvar tills vidare. Vi förväntar oss att konsensus stiger med låg-till-medel-enkelsiffror till följd av resultaten.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investeringsrekommendationer framtagna av KEPLER CHEUVREUX

Viktig information