Elektas fjärde kvartal var extremt. Valutamotvind, oväntat svag försäljning, negativa effekter från försiktigare redovisningsprinciper, höga extraordinära kostnader och en mycket hög skattekostnad summerade i ett resultat som var klart lägre än väntat. 

- Listan över negativa effekter är mycket lång, men den kan knappast betraktas som normal, säger Johan Unnerus, aktieanalytiker.

Den lägre försäljningen förklaras av fortsatt svaghet på den viktiga amerikanska marknaden, där Elekta presterade långt under vad som bör betraktas som normalt; och av transformeringsprogrammet där kostnadsminskningarna på 540 av totalt 700 miljoner kronor ligger före plan, men försäljningen uppenbarligen påverkats negativt. I den positiva vågskålen märks effekterna av transformeringsprogrammet i det klart förbättrade kassaflödet under 2016/17. 

Swedbank reviderar ned sin prognos för Elekta ordentligt efter kvartalsrapporten och sänker Riktkursen till 105 kronor, men den kraftigt negativa kursreaktionen på rapportdagen gör att potentialen i aktien ökat, varför Rekommendationen samtidigt höjs till Starkt Köp. 

- Elekta verkar av allt att döma ha dragit åt bromsen mycket hårt och det är nu absolut nödvändigt att ledningen kan visa att den kan rivstarta verksamheten igen, få upp försäljningen i USA och normalisera försäljningen av befintliga maskiner och system efter övergången till produktion efter order. Med tanke på de djärva utfästelserna om en tillväxt på 3-5 procent och en rörelsemarginal (EBITA) på över 20 procent under 2017/18 verkar ledningen vara övertygad om att lyckas, säger Johan Unnerus.

Betydande investeringar
Rörelsemarginalutfästelsen är särskilt utmanande med tanke på att Elekta står inför betydande investeringar i samband med lanseringen av det nya Unity-systemet. Ökade investeringar krävs också i den nya förbättrade mjukvarustrategin Elekta Digital, som bland annat inbegriper mjukvara för Unity-systemet och förbättringar av mjukvaran till Elektas linjäracceleratorer. 


Stort intresse för Unity 
I början på maj presenterades det banbrytande Atlantic-projektet, ett strålbehandlingssystem som kombinerar en linjäraccelerator och magnetröntgenkamera, med det nya namnet Unity. 

Intresset för systemet är mycket stort och Elekta hävdar att företaget hittills fått in 1 118 förfrågningar, varav över 180 förfrågningar om ritningar för att kunna installera systemet.

- De många intresserade bekräftar att Unity har mycket stor potential. Systemet väntas godkännas för försäljning i Europa under fjärde kvartalet 2017 och i USA under första kvartalet 2018. 

Men med tanke på att Elekta nu har en striktare syn på när intäkterna redovisas kommer de positiva försäljningseffekterna att märkas i resultatet med viss fördröjning, vilket gör det ännu viktigare att Elekta får fart på försäljningen av befintliga system och mjukvara redan i första kvartalet 2017/18, säger Johan Unnerus.


Aptitretande värdering
Misslyckas Elekta med att öka försäljningen beräknar Swedbank att den befintliga verksamheten är värd 50-60 kronor per aktie. Om Elekta visar sig kunna konkurrera och försäljningen tar fart är värdet i stället 75-90 kronor per aktie för den befintliga verksamheten. Till det kommer värdet av Unity som Swedbank sätter till 31-35 kronor per aktie. 

- Hur man än räknar så spelar det på dagens kursnivåer följaktligen inte någon större roll hur det går. Vi rekommenderar Starkt Köp med Riktkursen 105 kronor, säger Johan Unnerus. 


Swedbanks syn på Elekta

  • Fjärde kvartalet var extremt.
  • Banbrytande Unity (Atlantic) har mycket stor potential med många intresserade redan innan den godkänts för försäljning, vilket väntas ske i Europa under fjärde kvartalet 2017 och i USA under första kvartalet 2018. 
  • I Swedbanks basscenario väntas Elekta sälja 500 Unity-system fram till 2025 motsvarande ett värde per aktie på drygt 30 kronor. 
  • Om problemen fortsätter för Elekta är aktien rimligt värderad för närvarande, men om Elekta lyckas vända verksamheten och få ut synergier från Unity-satsningen är aktien värd betydligt mer än Riktkursens 105 kronor. 
  • Är en Sektorfavorit

Rekommendation Stark Köp (Köp)

Riktkurs 105 (115) kronor.