När vi ser tillbaka på de senaste åren kan vi konstatera att aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. Den relativt höga värderingen drar ned den förväntade avkastningen på den globala aktiemarknaden framöver.

- Den amerikanska aktiemarknaden, som leder resten av världens aktiemarknader, har stigit 8 år i rad och är högst värderad.  Endast två gånger de senaste 150 åren har aktiemarknaden i USA stigit mer än 8 år i rad, säger Mikael Wik, aktiestrateg på Swedbank.

Den höga värderingen behöver dock inte betyda att aktiemarknaden inte har mer att ge. Vid en tillbakablick på den amerikanska aktiemarknaden nåddes i juli 1997 den då högsta värderingen någonsin. 

- De kunder som då klev ur aktiemarknaden skulle visa sig missa en fortsatt uppgång på 50 procent innan marknaden började falla.

Det visar tydligt svårigheten med att kliva i och ur marknaden vid rätt tillfälle. Går det då att sänka risken i sparandet utan att gå miste om liknande uppgångar, som exemplet ovan och vet du då i så fall hur du går tillväga?

- Ett sätt att minska risken i sparandet utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera delar av kapitalet i Swedbanks kapitalskyddade placeringar SPAX. Här ges du möjlighet att följa med i uppgången på en aktiemarknad du har en positiv tilltro till med flytvästen på. Du vet redan vid investeringstillfället vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas på återbetalningsdagen, tack vare det eftertraktade kapitalskyddet, avslutar Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.


Läs mer om kapitalskyddade placeringar här.Viktig information