Andra frågor som aktiestrateg Mikael Wik och marknadsstrateg Johannes Bjerner tar upp i programmet är ECB:s färska räntebesked, den senaste tidens svaga inflation och den något ljumna amerikanska börsen. 

Visste du att?
Direktavkavstningen från europeiska aktier för första gången är högre än räntan från europeiska företagsobligationer med hög risk (High Yield).