I veckan rapporterade H&M om sin försäljningsutveckling under årets andra kvartal. Under perioden 1 mars till 31 maj uppgick försäljningen till 51 383 miljoner kronor exklusive moms, vilket inte riktigt nådde marknadens förväntningar på 51 867 miljoner kronor. I lokala valutor innebär det en försäljningsökning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen under majmånad ökade bara med 4 procent i lokala valutor, något som också mottogs med besvikelse av marknaden. Vi ser dock att det finns fortsatt hopp om stabila bruttomarginaler, vilket framförallt stärks av att prisreduktionen på varor på de största marknaderna generellt minskar.

Håller troligen fast vid expansionsmål

Sammanlagt har nu H&M 4 498 butiker runt om i världen med de 105 nya butiker som adderats under det andra kvartalet. Det indikerar att butiksexpansionen följer lagd plan och målsättningen att under året etablera 430 nya affärer. Målet att lansera online-försäljning på ytterligare sex marknader uppfylldes under första halvåret, vilket nu ger invånarna i Turkiet, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore och Malaysia tillgång till H&Ms varor online. Totalt har nu H&M etablerat online-försäljning på 41 av sina 66 marknader vilket motsvarar 93 procent av den totala försäljningen. 

Dock kvarstår en hel del arbete innan full integrering mellan butiks- och online-försäljning råder. Till exempel att göra sortimentet av kläder och produkter i en viss butik sökbart alternativt när varan förväntas finnas i lager. Vår bild är att de stora investeringarna i it-lösningar och -plattformar är gjorda och att fokus nu kan läggas på en kontinuerlig utveckling av tjänsterna. 

I ett första skede räknar vi med att den fortsatta lanseringsplanen för online-försäljningen och för det nya varumärket ARKET kommuniceras i samband med kommande kvartalsrapport.

Förväntningar på längre sikt

För 2018 och 2019 förväntar vi oss en årlig försäljningsökning på minst 10 procent framförallt drivet av online-försäljning och en geografisk expansion av såväl H&M som övriga varumärken. Troligen kommer utvecklingen av butikskoncept och affärsoptimering i befintliga butiker främst ske på H&Ms mogna marknader, samtidigt som etableringar av nya butiker fokuseras till nya marknader. En ytterligare geografisk expansion minskar också sårbarheten med stora säsongsvariationer. 

- Vi ser en aktie som står för ett långsiktigt värdeskapande och med en utdelningsavkastning på nära 5 procent är H&M-aktien till nuvarande pris fortsatt attraktiv, säger Stefan Olsson, analytiker.  


Swedbanks syn på H&M 

* Stabila marginaler för årets andra kvartal är att vänta.

* Expansionsmålen är i fara, även om de sannolikt kommer kvarstå.

* Köprekommendationen kvarstår till sänkt riktkurs.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 258 (275)


Läs även Potentialen i H&M finns kvar

Viktig information