Nästan var fjärde av Aktiellts läsare har värdeinvestering som sin huvudsakliga handelsstrategi. Denna strategi går ut på att köpa aktier som uppfattas som undervärderade av marknaden jämfört med vad som långsiktigt är fundamentalt motiverat. 

Exempel på köpvärd sådana aktier anser Swedbank för närvarande att Novo Nordisk, Kinnevik och Lucara Diamonds är.  

Något fler, en tredjedel av läsarna, föredrar i stället att placera i bolag som de tror bör kunna leverera långsiktig god utdelningstillväxt. Exempel på sådana aktier är enligt Swedbank för närvarande Castellum, Hufvudstaden, SCA, H&M och Atlas Copco.

Bäst stöd för dessa handelsstrategier ger Swedbanks fundamentala analyser, som presenteras i Morgonrådet, Fokusportföljen, bland Sektorfavoriterna och i många av artiklarna i Aktiellt. 

För de 16 procent av läsarna som föredrar att haka på rådande trender är Swedbank Trading ett utmärkt sätt att hålla sig ajour. De aktier som lyfts fram som bra affärsidéer i Swedbank Trading gör det i stor utsträckning just på grund av rådande marknadsmomentum och teknisk analys. 

För närvarande anses SKF, Catena Media, Telia, Gränges och Kinnevik vara köpvärda på dessa meriter.  

Anmäl dig till Swedbank Tradings veckobrev här


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga

Vilken är din huvudsakliga handelsstrategi?

  • Värdeinvestering – långsiktigt lågt värderade bolag 23%
  • Utdelningsinvestering – långsiktig utdelningstillväxt 33%
  • Swingtrading – marknadssentiment upp till 2 månader 16%
  • Daytrading – intradagshandel 16%
  • Ingen särskild uttalad strategi 11%


Swedbanks syn på Novo Nordisk
Innebär en valutarisk
Rekommendation: Starkt Köp
Riktkurs: 335 danska kronor 


Swedbanks syn på Kinnevik
Rekommendation: Starkt Köp
Riktkurs: 299 kronor 

 

Swedbanks syn på Lucara Diamonds
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 25 kronor 


Swedbanks syn på Castellum
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 145 kronor 


Swedbanks syn på Hufvudstaden
Rekommendation: Neutral
Riktkurs: 140 kronor 


Swedbanks syn på SCA
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 330 kronor 


Swedbanks syn på H&M
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 275 kronor 


Swedbanks syn på Atlas Copco
Rekommendation: Neutral
Riktkurs: 355 kronor 


Swedbanks syn på SKF
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 220 kronor 


Swedbanks syn på Catena Media
Rekommendation: Starkt Köp
Riktkurs: 130 kronor 


Swedbanks syn på Telia
Rekommendation: Neutral
Riktkurs: 43 kronor 


Swedbanks syn på Gränges
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 105 kronor 

Viktig information