Nettoförändringar under vecka 22 2017

Den svenska börsen hade en positiv utveckling under veckan och lyckades åter ta sig upp till det tekniska motståndet vid 1655. Investerarkollektivet är dock fortsatt något avvaktande och minskade sin aggregerade aktieexponering något under perioden.  

De mest köpta aktierna under veckan var Hennes&Mauritz, SCA, Boliden, Elekta, och SSAB

Under veckan hade SCA kapitalmarknadsdag där det skedde en presentation av skogsindustriprodukter. Detta skedde inför den kommande uppdelningen av nuvarande SCA, där skogsdelen behåller namnet och där hygiendelen får namnet Essity. Sista handelsdagen med rätt att erhålla aktier i Essity är fredagen den 9 juni 2017. Från och med måndagen den 12 juni handlas SCA-aktien utan rätt att erhålla aktier i Essity och 15 juni 2017 beräknas vara den första handelsdagen i Essitys aktier. Swedbank har en köp-rekommendation, med riktkursen 330 kronor. 

De aktier såldes under veckan var Mr Green, Volvo, SOBI, Investor, och Telia.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 22

Ökat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 SCA B
3 BOLIDEN
4 ELEKTA B
5 SSAB A
6 TERRANET HOLDING AB B
7 INTRUM JUSTITIA
8 OSCAR PROPERTIES
9 FINGERPRINT CARDS B
10 AFRICA OIL CORP.
11 GRÄNGES AB
12 NOBINA
13 ERICSSON B
14 EVOLUTION GAMING GROUP
15 SKF B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 MR GREEN & CO
2 VOLVO B
3 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
4 INVESTOR B
5 TELIA COMPANY
6 SANDVIK
7 TELE2 B
8 SEB A
9 VOLVO A
10 SWEDISH MATCH
11 AXFOOD
12 BETSSON B
13 NOKIA CORPORATION I SEK
14 MODERN TIMES GROUP B
15 CHERRY B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan