Nettoförändringar under vecka 23 2017

Under veckan fortsatte OMXS30 utveckla sig sidledes kring det tekniska motståndet vid 1655. På aggregerad basis fortsatte aktieexponeringen minska i relativt stor omfattning.

Främst köptes det under veckan aktier i SCA, Kinnevik, och SKF. Ackumulering skedde även i Terranet och Gränges. 

I fredags var det sista dagen för handel i SCA med rätt till utdelning av hygiendelen Essity. Från och med idag handlas SCA-aktien utan rätt att erhålla aktier i Essity och 15 juni 2017 beräknas vara den första handelsdagen i Essitys aktier. SCA finns med i Swedbanks Fokusportfölj, och Swedbank har en köp-rekommendation i aktien.

Fredagen den 2 juni togs SKF in som affärsidé i Swedbank Trading. Swedbank anser aktien vara lågt värderad, såväl absolut som relativt, vilket indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tekniskt ser det ut som att aktien efter en rekyl på närmare 15% erhållit förnyat köpintresse i häradet kring tekniska stödnivåer.

De aktier som främst såldes under veckan var DGC, SSAB, Swedbank, Peab, och ICA Gruppen. 

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 23

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan