Nettoförändringar under vecka 24 2017

OMXS30 lyckades inte bryta igenom motståndet vid 1655 under föregående vecka, utan istället rekylerade indexet ner inom det rådande handelsintervallet. Totalt summerades nedgången under veckan till 1.1%. Sentimentsmässigt har inget förändrats under veckan utan indexet handlas fortsatt inom väl definierade tekniska nivåer.  

Investerarkollektivet har nu under en lång tid varit nettosäljare av aktier. Veckans nedgång lockade dock till sig fyndköpare och på aggregerad basis ökade investerarkollektivet sin aktieexponering. Främst berodde ökningen på att det endast skedde ytterst små nettoförsäljningar under veckan.

De bolag som attraherade mest kapital under veckan var Hennes & Mauritz, Volvo, SCA, Fingerprint, och SSAB.

Hennes & Mauritz har varit den aktie som attraherat flest antal nya köpare under 2017 hos Swedbank och Sparbankerna, vilket också tidigare noterats i ett blogginlägg där de populäraste aktierna listades. Swedbank finner fortsatt Hennes & Mauritz som attraktivt värderad, även om de kortsiktiga utmaningarna med stor sannolikhet kan komma att bestå en tid framöver. Swedbank har rekommendationen köp i aktien, med riktkursen 258 kronor. 

De aktier som främst såldes under veckan var Essity, Securitas, Netent, Sandvik, och Electrolux. 

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 24

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan