Swedbank Robur Microcap är nu igång och för den som är intresserad av en spetsig småbolagsfond med inriktning på innovativa nordiska bolag och missade att teckna sig i april är det nu möjligt att köpa andelar fram till den 16 juni. 

Det minsta beloppet som kan placeras är 100 000 kronor, men för den som redan tecknat sig går det att öka sitt innehav med lägre belopp. 

Swedbank Robur Microcap är en ny typ av fond som investerar långsiktigt i mindre bolag och som stänger för Köp när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. Fram till dess taket är nått kommer fonden att vara öppen för köp varje kvartal. 

Observera att fonden inte är tillgänglig att köpa via internet, utan endast via rådgivare i Swedbank/sparbanker. 


Läs mer om fonden i artikeln Ny vass specialfond lanseras

Läs mer om fonden och hitta kontaktuppgifter till rådgivare på Swedbank Roburs hemsida

Swedbank Robur Microcap passar dig som:

 • Ser tillväxtpotential i små nordiska bolag
 • Gillar bolag ledda av entreprenörer
 • Vill placera minst 100 000 kr och har en sparhorisont på fem år eller längre.


Fakta Swedbank Robur Microcap

 • Lägsta köpbelopp 100 000 kronor
 • Först till kvarn – max 2 miljarder kronor i fonden
 • Öppen för köp till 16 juni
 • Fonden handlas kvartalsvis
 • Inköpsavgift 0 procent
 • Inlösenavgift 5 procent. Ett fritt uttag första kvartalet varje år
 • Fondförvaltningsavgift 2 procent
 • Fritt fondsparande och ISK, ej pension eller försäkring


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr finns på www.swedbank.se/microcap