Normalt brukar insiders vara opportunister. De köper aktier i sina bolag när de upplever att de är lågt värderade och säljer när värderingarna är höga. 

- Även om insiders på Stockholmsbörsen inte varit nettosäljare under den senaste börsuppgången så har insidersentimentet försvagats under de senaste tre månaderna, säger Erik Elander, aktieanalytiker.

Jämfört med insiderlistan i april är det många bolag som försvunnit på grund av minskat köpintresse från insiders. Det gäller Bufab, probi, Sweco, Victoria Park, Intrum Justitia, Diös och Fastpartner. Även New Wave, som toppade listan i april, har åkt ut från listan i denna uppdatering. Men det beror på insiderförsäljningar under den period då aktien utvecklades sämre än småbolagsindexet CSRXSE. De senaste insideraffärerna i New Wave har dock varit köp. 

- Anmärkningsvärt är även att Sweco för första gången på mycket, mycket länge inte är med på insiderlistan. Swedbank fortsätter dock att rekommendera Köp i aktien. 

De aktier som Swedbank följer och har Köprekommendation i och som dessutom är med på insiderlistan toppas av Klövern, följt av Kungsleden, Fingerprint och Axfood. 

- Av dessa är Fingerprint en nykomling på insiderlistan, säger Erik Elander.


De aktier på insiderlistan som Swedbanks analytiker följer och har köprekommendation i är: 

Klövern –– Höjda fastighetsvärden och förbättrat rörelseresultat ger potential i aktien.
Rekommendation Köp
Riktkurs: 11 kronor

Kungsleden – attraktiv exponering mot växande städer och attraktivt värderad aktie
Rekommendation Köp
Riktkurs: 66 kronor

Fingerprint – värderingen är attraktiv med tanke på att den svåra perioden med sjunkande lagernivåerna i hela värdekedjan snart bör vara över. 
Rekommendation Köp
Riktkurs: 50 kronor

Axfood
– attraktiv värdering med tanke på vinstillväxtpotentialen, den starka balansräkningen och kassaflödena
Rekommendation Köp
Riktkurs: 166 kronor


Hela insiderlistan 
(Inom parentes anges placeringen på insiderlistan i april )

1. (4) Wallenstam (Neutral) - Vd Hans Wallenstam har köpt aktier vid flera tillfällen under hösten.

2. (1) Klövern (Köp) –vd Rutger Arnhult har köpt aktier vid flera tillfällen på senare tid.

3. (-) Tele2 (Neutral) - Flera styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen, inklusive vd, har köpt aktier.

4. (5) Kungsleden (Köp) - Flera styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen, inklusive vd, har köpt aktier.

5. (-) Sectra (Följs ej) – Finanschefen Mats Franzén, har gjort flera köp nyligen.

6. (-) Fingerprint (Köp) - Flera styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen, inklusive vd, har köpt aktier.

7. (2) Attendo (Följs ej) - Ledningspersoner har köpt aktier.

8. (-) Com hem (Minska) - Styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen har köpt aktier, men vd har sålt.

9. (-) Alimak (Följs ej) - Styrelsemedlemmar och ledningspersoner har köpt aktier, men några har också sålt.

10. (6) Addtech (Följs ej) - Styrelsemedlemmar och ledningspersoner har köpt aktier på sistone.

11. (-) Bravida (Följs ej) - Styrelsemedlemmar och ledningspersoner har köpt aktier, men några har också sålt.

12. (-) Mycronic (Följs ej) - Flera styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen, inklusive vd, har köpt aktier.

13. (-) Addlife (Följs ej) Vd Christina Willgård och Fredrik Börjesson, styrelsemedlem,  har nyligen köpt aktier.

14. (8) Axfood (Köp) - Flera styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen, inklusive vd, har köpt aktier.


Fakta insiderlistan 
Förutsatt att man har en relativt kort tidshorisont och inte bara köper aktier i ett bolag är det en lönsam strategi att ta rygg på mindre och medelstora börsbolags insiders. 

Få personer är dock beredda att lägga ned det arbete som krävs för systematiskt analysera den insiderinformation som Finansinspektionen dagligen publicerar. Swedbank granskar insiderhandeln i de 120 små- och medelstora bolag som har högst marknadsvärde på Stockholmsbörsen och i listan presenteras de fjorton hetaste insideraktierna just nu. 

När det gäller insiders agerande är placeringshorisonten kortare än de 12 månader Swedbank oftast har i sina rekommendationer. I stort sett hela effekten av insiderköp klingar av efter sex månader.

För att få ett så brett urval som möjligt inkluderas även bolag som Swedbanks analytiker inte följer och där banken följaktligen inte har någon rekommendation i aktien.

När det gäller insider-strategin är det viktigt att ha ett portföljtänkt, det vill säga välja flera aktier. Sannolikheten att en enskild insideraffär ska slå marknaden är nämligen inte mer än ungefär 50 procent. Att strategin ändå fungerar över tiden beror på att vinsterna är större när affärerna utvecklas positivt än när de går åt fel håll.

Viktig information