Avgiften för aktiehandel, det så kallade courtaget, sänks till 1 krona för alla kunder under 25 år. Det betyder att erbjudandet omfattar dels myndiga ungdomar över 18 år som handlar själva och dels barn där föräldrarna (eller andra förmyndare) utför affärerna i barnets ställe. För att öppna ett Investeringssparkonto, ISK, till sitt barn måste man först besöka ett av bankens kontor gemensamt med sin partner, och där registrera att en person har rätt att hantera förändringar på kontot via dispositionsrätt. Sedan kommer man åt barnets ISK via internetbanken.


Lär av andra
Kombinationen med Sprinkelbits aktieskola och möjligheten att chatta med andra aktieintresserade ungdomar gör erbjudandet komplett och ger alla en möjlighet att tidigt lära sig hur aktiemarknaden fungerar samt få tips från de som är lite mer erfarna.

- Vi tycker det är viktigt att unga tar ett aktivt ansvar för att spara till sina framtida drömmar och att föräldrar hjälper sina barn genom att tidigt börja spara till boende eller andra stora utgifter. Att spara långsiktigt i aktiemarknaden kan vara ett bra alternativ för att få en bra avkastning över tid och då ska courtaget inte vara något hinder, säger Tomas Karlsson, informationsansvarig för värdepapperstjänsten.


Vissa begränsningar
Det finns vissa begränsningar; ordervärdet eller värdet på värdepapperstjänsten får inte överstiga 100 000 kr samt att maximalt antal affärer är 500/kalenderår.

Om något av dessa värden överskrids kommer det ordinarie online-courtaget för den aktuella värdepapperstjänsten att gälla. Vid varje årsskifte nollställs 500-gränsen. Erbjudandet gäller inte om man handlar aktier via kontor eller kundcenter.

- Detta erbjudande, SprinkleBit och att föräldrar nu kan spara i aktier inom ISK i internet- och mobilbanken till omyndiga barn, är viktiga delar i Swedbanks och sparbankernas satsningar på att förbättra förutsättningarna för ungas sparande, säger Tomas Karlsson.


Införs automatiskt 
Det nya ungdomserbjudandet för värdepapper börjar gälla den 10 maj 2017. Alla befintliga kunder får då automatiskt det nya courtaget när de lägger en order.


Ungdomserbjudandet i korthet

  • Courtage 1 kr/order för dig som ännu inte fyllt 25 år
  • Sparande i svenska aktier i internet- och mobilbank
  • Affärer upp till ett värde av 100 000 kronor
  • Maximalt depåvärde upp till 100 000 kronor
  • Maximalt 500 affärer per år


Läs mer om erbjudandet på swedbank.se/aktier och om SprinkleBit på swedbank.se/sprinklebit