Kraftig tillväxt, vinstökningar och bättre utsikter för resten av året. Så kan den svenska rapportsäsongen för första kvartalet summeras. Och med något enstaka undantag blåste vindarna i samma positiva riktning i hela världen. 

- I princip oavsett marknad, vittnar rapportsäsongen om att det är de cykliska sektorerna som står för de positiva överraskningarna och vinsttillväxtbidragen, vilket Swedbank tolkar som att vi äntligen befinner oss i en bred cyklisk uppgång där ett uppdämt investeringsbehov tar ut sin rätt och en positiv framtidstro gör att företagen väljer att investera, säger Anders Roslund.


Över förväntan 
Svensk verkstadssektor rapporterade vinster som på aggregerad nivå låg hela 19 procent över marknadens förväntningar. Bolagen kommenterar allmänt positivt om sina marknader och Kina sticker ut som extra positivt. 

- Företagens utveckling i första kvartalet avspeglar därmed väl det ledande indikatorer, med starka inköpschefsindex i spetsen visade i sista kvartalet 2016. 


Höjda prognoser
Starka rapporter och positiva uttalanden har fått analytikerna att höja sina prognoser avsevärt. I Sverige har vinsterna för industrisektorn reviderats upp med 6 procent för 2017 med starkast upprevideringar från Volvo (17 procent) och Sandvik (8 procent). Även bankerna rapporterade starkt och överträffade vinstestimaten med aggregerat 4 procent. Som följd har analytikerna reviderat upp helårsvinsterna för bankerna med 1-2 procent för 2017.

Initialt reagerade börsen också positivt på de fina rapporterna och flera verkstadsaktier noterade all-time-high. Men på senare tid har vi haft mer av en varannandags-börs. 


Blandad statistik
Förutom en redan ganska hög värdering på många av världens börser, med de amerikanska i spetsen har sjunkande metallpriserna setts som en indikation på att Kina inte köper på sig lika mycket som tidigare, vilket tillsammans med lite svagare PMI-siffror skapat viss oro för tillväxten i Kina. 

Även de amerikanska PMI-siffrorna har backat något, men liksom de kinesiska befinner de sig fortsatt i tillväxtzonen (över 50-strecket). Den viktiga konsumtionen har också visat svaghetstecken i början på detta år med vikande bil- och vitvaruförsäljning. Den sistnämnda steg dock kraftigt igen i april. Swedbank tolkar det som att efterfrågan hos amerikanska konsumenter snarare planar ut på en hög nivå efter många års stigande försäljning än att vi står inför en kraftig nedgång i konsumtionen. En utplaning i USA, samtidigt som förutsättningarna i Europa förbättras, innebär inget hot mot konjunkturen. 

Pessimisten har även fått stöd av den ökade osäkerheten kring Trump och hans möjligheter att få igenom skattesänkningar och infrastruktursatsningar, som inte minst de senaste dagarna varit i fokus. 

- Det hade naturligtvis varit skönt om vi fått unisont positiv makrostatistik som stöd för vår syn att vi är i början på en cyklisk återhämtning. Men man får inte alltid vad man önskar sig, säger Anders Roslund.

Den senaste tidens något ojämna, och bitvis svagare, statistik och svagare metallpriser är något som han anser att man bör hålla ett vakande öga på. 

- Men det förändrar inte Swedbanks huvudscenario att vi står inför en period med stigande investeringar och därmed också stigande industriproduktion, vilket särskilt med tanke på de produktivitetsvinster företagen gör kommer att leda till stigande vinster de närmaste åren. Denna syn avspeglar sig också tydligt i vår Fokusportfölj, där cykliska bolag väger tungt, säger Anders Roslund. 


Se mer om hur man ska tolka Inköpschefsindex i senaste Marknadsmagasinet 

Till Fokusportföljen 

Läs mer och få placeringsförslag i Investeringsstrategin

Se mera om rapporterna i Veckans börs

Se mer om börs och marknad i Aktie-TV 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan