Swedbanks syn på Volvo

 • Struktureringseffekter ger stöd
 • Stark rapport motiverade prognosuppjustering med 15-20 procent 
 • Fortsatt ordentlig rabatt
 • Ny Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 165 kronor 


Swedbanks syn på Sandvik

 • Ett lyft på gruvmarknaden
 • Återhämtningen är bred och har bara startat
 • En cyklisk uppgång
 • Ny Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 155 kronor 


Swedbanks syn på Autoliv

 • Aktiv säkerhet något kostsamt
 • Passiv säkerhet ger stöd
 • Lyfts ur Sektorfavoriterna 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 975 kronor 


Swedbanks syn på Assa Abloy

 • Organisk tillväxt på 6 procent i första kvartalet
 • Återhämtning i Kina
 • Stigande organisk tillväxt
 • Lyfts ur Sektorfavoriterna 

Rekommendation: 

Riktkurs: 215 kronor 


Swedbanks syn på Ericsson

 • Risk för besvikelse
 • Stark återhämtning i aktiekursen på Ekholm och nygamla uppköpsrykten
 • Marginalåterhämtning kan kosta mer försäljning än marknaden tror

Rekommendation: Minska 

Riktkurs: 48 kronor 


Swedbanks syn på Com Hem 

 • Bra början på 2017 avspeglas redan i aktiepriset 
 • Konsolideringen av boxer är bra för omsättningen, men sämre för marginalerna. 

Rekommendation: Minska 

Riktkurs: 90 kronor 

Till Sektorfavoriterna

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan