Nykomlingarna i Fokusporföljen är Volvo, Sandvik och Gränges.  De lämnade alla styrkebesked i samband med rapporterna och uppvisade ett positivt momentum i tillväxt, prognosrevideringar och aktiepris. De har också en tydlig uppsida i den fundamentala värderingen


MTG, Billerudkorsnäs och Boliden levde däremot inte riktigt upp till förväntningarna under rapportperioden, och lyfts därför nu ur portföljen.


Till Fokusportföljen 

Swedbanks syn på Gränges 

 • Betydande tillväxtmöjligheter
 • Starkare rapport än väntat gav prognosuppjustering
 • Värderingen är attraktiv
 • Ny i Fokusportföljen 
 • Är med i Swedbak Trading

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 105 kronor


Swedbanks syn på Sandvik

 • Återhämtningen har bara startat
 • Ett lyft på gruvmarknaden
 • Återhämtningen är bred
 • En cyklisk uppgång
 • Ny i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 155 kronor


Swedbanks syn på Volvo

 • Struktureringseffekter ger stöd
 • Stark rapport motiverade prognosuppjustering med 15-20 procent
 • Fortsatt ordentlig rabatt gentemot USA-konkurrenterna och de flesta svenska verkstadsbolagen
 • Ny i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 165 kronor

Läs även Volvo drar på alla cylindrar


Swedbanks syn på Boliden 

 • Starkt i gruvorna
 • Imponerande utveckling vid Kevitsa med ett rörelseresultat på 208 miljoner kronor under första kvartalet
 • Starkt fritt kassaflöde på 1 060 miljoner kronor
 • Ett stabilt underliggande första kvartal , exklusive negativa interna elimineringar
 • Lyfts ur Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 kronor


Swedbanks syn på MTG

 • Nyckelinnehaven levererar
 • Styrka i Nordic, drivet av Viaplay
 • Förlusterna i MTGx har toppat nu
 • Företagsaffärerna återställer förväntningarna på rörelseresultatet
 • Lyfts ur Fokusportföljen 

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 340 kronor


Swedbanks syn på Billerudkorsnäs

 • Överraskande stark slutkundsefterfrågan
 • Produktionen på rekordnivåer och stark slutkundsmarknad i första kvartalet
 • Kvalitetsproblem och ombyggnadskostnader dämpar
 • Ljusa utsikter för kommande kvartal kommer sannolikt att stötta aktien
 • Lyfts ur Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 160 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan