Nettoförändringar under vecka 18 2017

Börsuppgången fortsatte även under föregående vecka, då Stockholm All-Share Index steg med 1%. Investerarkollektivet var dock för femte veckan i rad nettosäljare av aktier. 

De aktier som dock de facto ackumulerades under veckan Hennes&Mauritz, Autoliv, ABB, Kinnevik, och Securitas.

Trenden av att investerarkollektivet tenderar att köpa aktier som av en eller annan anledning fallit fortsätter således tydligt visas i den handelsdata som kommer in.

En aktie som i denna veckas handelsstatistik dock går emot detta mönster är ABB, vars aktie utvecklats starkt och i fredags noterade en ny årshögstanivå och högsta nivån sedan år 2000. I Swedbank Trading finns det också för närvarande en öppen affärsidé i ABB.

De aktier som under veckan främst såldes var Telia, Investor, SOBI, Swedbank, och Hexatronic.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 18

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan