Nettoförändringar under vecka 19 2017

Börsen steg marginellt under föregående vecka. Investerarkollektivet har dock den senaste tiden använt styrkan i aktiemarknaden till att minska sin aggregerade aktieexponering, vilket även i stor omfattning skedde under vecka 19.

De aktier som dock främst attraherade ett köpintresse under veckan var SKF, Hennes&Mauritz, SCA, MTG, och Novo Nordisk. 

Novo Nordisk rapporterade en stark Q1-rapport den 3 maj, där de uppvisade en stark bruttomarginal och ett överraskande brett tillväxtstöd för diabetesverksamheten. Aktien har sedan i mitten av 2015 haft en mycket svag utveckling och förväntningarna inför rapporten var också relativt lågt ställda. Från och med i början av april har dock aktien börjat stärkas och uppvisar nu återigen en positiv trendstruktur med successivt högre bottnar och toppar. Swedbank upprepar rekommendationen Starkt Köp efter rapport och höjer riktkursen till 335 DKK, från tidigare 320 DKK. 

De aktier som under veckan främst såldes var Swedbank, SOBI, Sandvik, SEB, och AstraZeneca

Under föregående vecka stängdes en affärsidé i SEB i Swedbank Trading. Aktien hade då sedan lansering den 25 april stigit upp till det första uppsatta målområdet, varpå vi fann det lämpligt att stänga vår affärsidé och ta hem vinst. Fundamentalt har Swedbank en köprekommendation om 110 SEK.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 19

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SKF B
2 HENNES & MAURITZ B
3 SCA B
4 MODERN TIMES GROUP B
5 NOVO NORDISK B
6 ABB LTD
7 GRÄNGES AB
8 D. CARNEGIE & CO B-SHARES
9 LUCARA DIAMOND CORP.
10 PANDORA A/S
11 KONE OYJ
12 ACTIVE BIOTECH
13 CHERRY B
14 NOBINA
15 BOLIDEN
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
3 SANDVIK
4 SEB A
5 ASTRAZENECA
6 TELE2 B
7 TELIA COMPANY
8 INVESTOR B
9 ERICSSON B
10 GETINGE B
11 DIÖS FASTIGHETER
12 NETENT B
13 TRELLEBORG B
14 VOLVO B
15 CTT SYSTEMS

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan