Nettoförändringar under vecka 20 2017

Efter det att OMXS30 testat av och handlats i häradet kring motståndet vid 1655, rekylerade så börsen ned under föregående vecka. Stödområdet vid 1595-1610 testades av, varvid index sedan visade tecken på stabilisering under fredagen. Totalt sett föll indexet 1% under veckan. Investerarkollektivet fortsatte även under denna vecka att minska sin aggregerade aktieexponering.

De aktier som främst attraherade ett köpintresse under veckan var Swedbank, Intrum Justitia, SSAB, BillerudKorsnäs, SKF, och Catena Media

Detta visar också på det tydliga handelsmönster som jag tog upp i mitt senaste blogginlägg - Satsa på rätt häst!.

Investerarkollektivet tenderar nämligen i mycket stor utsträckning köpa aktier som fallit kraftigt i pris. Detta är också lätt att beteendemässigt förstå, då det är en rotad vana att passa på att köpa saker som är "billiga". Alla aktienedgångar är ju dock på intet sätt fyndlägen, utan det gäller att vara högst selektiv då man köper aktier som faller kraftigt. Ofta finns det ju en anledning till de nedgångar som sker. 

En aktie som vi tyckte fick oförtjänt mycket stryk under veckan var dock just Catena Media. Aktien föll kraftigt på sin rapport för det andra kvartalet, vi betraktade dock rapporten som positiv och höjde efter rapporten vår riktkurs till 130 kronor, från tidigare 120 kronor. Rekommendationen Starkt Köp består efter rapporten. 

De aktier som under veckan främst såldes var Investor, Volvo, Tele2, Ericsson, Ica Gruppen, och Sandvik.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 20

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 INTRUM JUSTITIA
3 SSAB A
4 BILLERUDKORSNÄS AB
5 SKF B
6 CATENA MEDIA
7 SSAB B
8 SCA B
9 NOKIA OYJ
10 SAS PREF
11 RESURS HOLDING
12 NEW WAVE GROUP B
13 OSCAR PROPERTIES
14 HANSA MEDICAL
15 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 INVESTOR B
2 VOLVO B
3 TELE2 B
4 ERICSSON B
5 ICA GRUPPEN AB
6 SANDVIK
7 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
8 BOLIDEN
9 NORDEA BANK
10 VOLVO A
11 HENNES & MAURITZ B
12 ABB LTD
13 GETINGE B
14 AXFOOD
15 HEXAGON B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan