Priset per aktie i erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 55 kronor vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Munters om 10 098 miljoner kronor.

- Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för Munters under listningsprocessen. Listningen kommer ge oss än bättre förutsättningar att fortsätta vår lönsamma utveckling samt genomföra vår strategi att fokusera på kundsegment där klimatet är verksamhetskritiskt. Det är med stor glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i vår resa att utveckla Munters i en publik miljö, säger Munters vd John Peter Leesi. 


Viktiga datum

  • 19 maj 2017 - första dag för handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet MTRS
  • 23 maj 2017 - likviddag
  • Omkring 23 maj - tilldelade aktier bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel.

För Swedbanks och sparbankers kunder som haft likvid på konto för tilldelade aktier på tilldelningsdagen den 19 maj 2017 klockan 01.00 finns möjlighet att handla med aktierna första noteringsdagen den 19 maj.

Läs mer om erbjudandet i Teckna aktier i Munters


Viktig information