Med de flesta rapporterna bakom oss kan vi konstatera att bolagen slagit förväntningarna rejält. Den samlade rapporterade vinsten översteg förväntningarna med 7 procent och vinsttillväxten var 15 procent. 

- Rensat för Ericsson var vinsttillväxten hela 25 procent bättre än väntat, säger Robert Oldstrand. 

Är det då dags att följa ordspråket som säger ”Sell in May and stay away”? Nej, Swedbank tror inte det. De senaste fyra åren har maj faktiskt varit en stark börsmånad och med en stark konjunktur och starka rapporter i ryggen bör även maj i år ha mer att ge. 

Till Fokusportföljen 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan