Flera av verkstadsbolagen i Swedbanks Fokusportfölj, Sandvik, Volvo, ABB, Gränges och Trelleborg, har backat på sistone. Det menar Swedbank innebär ett köptillfälle 

Även Lundin Mining-aktien har blivit köpvärd efter att företaget beslutat bygga ut den portugisiska zinkgruvan Nueves Corvo. 

Under tisdagen kommer preliminära PMI-siffror, som ger en indikation på om konjunkturen håller i sig, från stora delar av världen. 

På onsdag rapporterar Kinnevik-ägda Global Fashion Group, och på önskelistan står ytterligare marginalförbättringar, och ett positivt resultat, så att bolaget kan tas till börsen. 

På onsdag håller Opec-möte. Oljepriset har redan handlats upp med 10 procent inför mötet, så förväntningarna om förlängda produktionsbegränsningar är högt ställda. 

Om detta berättar marknadsanalytiker Robert Oldstrand i Veckans börs. 


Swedbanks syn på Lundin Mining

  • Goda möjligheter att skapa aktieägarvärde.
  • Fokus på fördubblad zinkproduktion inom Zinkexpansionsprojektet och fyra gånger högre blyproduktion i koppargruvan

Rekommendation: Köp (Neutral)

Riktkurs:55 (52) kronor


Swedbanks syn på Kinnevik

  • Stark portfölj av onoterade snabbväxande verksamheter
  • Global Fashion Groups rapport blir spännande
  • Imponerande historik inom utveckling av nya verksamheter
  • Com Hem – investeringen signalerar kommande företagsaffärer

Är en Sektorfavorit 

Är med i Fokusportföljen 

Är med i Swedbank Trading

Rekommendation: Starkt Köp 

Riktkurs:290 kronor


Till Fokusportföljen

Swedbank TV
Se Veckans börs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan